Strokovno združenje profesionalnih čebelarjev je pripravilo 3. Pislakov dan pred začetkom nove čebelarske sezone. Boris Seražin, predsednik združenja, je ob tretjem tovrstnem dogodku opozoril, da se pojavlja vse več bolezni. Grožnja ni le čebelji zajedavec varoja, težave imajo tudi z drugimi čebeljimi boleznimi. “Tisti, ki se s to dejavnostjo ukvarjamo profesionalno ali pa polprofesionalno, si ne moremo privoščiti popolne izgube čebel zaradi bolezni,” je poudaril Seražin. Želijo si več povezovanja, tudi za skupni nastop na tujih trgih, in izmenjavo znanja, zlasti pri čebelarjenju z več panji.

Pri nas v Sloveniji  imamo nekaj več kot 11.000 čebelarjev. Število še vedno narašča, donos medu pa v zadnjih letih strmo upada. 

Donos medu upada

Pri nas v Sloveniji  imamo nekaj več kot 11.000 čebelarjev. Število še vedno narašča, donos medu pa v zadnjih letih strmo upada. Za Slovenijo je prav tako značilna velika gostota čebelnjakov, kar povečuje tveganja za izbruh in hitro širjenje bolezni, so zapisali v združenju. Podnebne spremembe in človekov vpliv na naravo vplivajo na precej ogroženo avtohtono čebelo, kranjsko sivko, kar zahteva ukrepe za njeno zaščito. Ob tem je pomembno tudi povezovanje vseh strokovnjakov, so prepričani v združenju, katerih člani čebelarijo z več kot 10 odstotki čebeljih družin v Sloveniji.

Predstavili so ukrepe za zagotavljanje dobrega zdravja čebel in za zdravstveno varstvo čebel, med njimi ukrepe za obvladovanje glive noseme cerane, povzročiteljice ene najpogostejših bolezni čebel, ter obvladovanje malega panjskega hrošča. 

Ukrepi za varstvo čebel

Na predavanjih, ki so potekala v prostorih ljubljanske veterinarske fakultete so letos, gostili domače in tuje strokovnjake. Predstavili so ukrepe za zagotavljanje dobrega zdravja čebel in za zdravstveno varstvo čebel, med njimi ukrepe za obvladovanje glive noseme cerane, povzročiteljice ene najpogostejših bolezni čebel, ter obvladovanje malega panjskega hrošča. Govora je še bilo o odvisnosti ekonomičnosti čebelarjenja od lesne zaloge medonosnih vrst dreves, gostoti čebeljih družin in naselitvi čebel v rastlinjake. Prisluhnili so primeru opraševanja jagodičevja s čebelami v rastlinjakih na Nizozemskem.