Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko že tretje leto zapored koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Na Zvezi svobodnih sindikatov staršem svetujejo, da svojega delodajalca o tem pravočasno pisno obvestijo. Gre namreč za izredni dopust, ki ga lahko koristijo le na prvi šolski dan.

Spremembo je prinesla novela zakona

Dodaten dan izrednega dopusta, če svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je zaposlenim staršem prinesla novela zakona o delovnih razmerjih, ki jo je na pobudo Sindikata obrti in podjetništva Slovenije pripravila stranka Levica. S tem so se izenačile pravice zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju, saj je drugim dodaten dan plačane odsotnosti za to pripadal že prej.

Dopolnjeni 165. člen zakona tako pravi, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Med te se uvrščajo smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt otroka, posvojenca, otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), hujše nesreče, ki doletijo delavca, od leta 2019 pa tudi spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.

Gre za minimalno pravico

V primeru koriščenja dopusta za spremstvo prvošolčka je odsotnost v trajanju enega dne minimalna pravica, ki jo določa zakon, opozarjajo na spletni strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. “To je znotraj panožne ali podjetniške kolektivne pogodbe mogoče še nadgraditi, tako da delavkam in delavcem v posamezni panogi ali podjetju za ta primer lahko pripada tudi več dni dopusta,” so dodali.

Glede porabe omenjenega dopusta zaposlenim priporočajo, da o tem delodajalca pravočasno pisno obvestijo. Ker je treba izredni dopust izkoristiti ob nastanku okoliščine, to v praksi pomeni, da ga lahko zaposleni porabi le na prvi šolski dan in ne prej oz. pozneje. Kot so še spomnili, dan izrednega dopusta pripada obema staršema.

Delodajalci so sicer noveli zakona o delovnih razmerjih pred tremi leti močno nasprotovali, saj so menili, da je obstoječi zakon že določal en dan dodatnega dopusta za vse starše, ki imajo otroke, stare do 15 let, poleg tega pa je omogočal tudi, da lahko delavec en dan dopusta v letu koristi po svoji odločitvi brez soglasja delodajalca.

STA