Žrtve nasilja v družini so pogosto tudi otroci, ki pa o svojih stiskah v teh dneh ne morejo povedati učiteljem v šoli ali delavcem v drugih institucijah, kjer ponavadi preživljajo svoj prosti čas. Zato policisti pozivajo: če opazite, da je otrok žrtev nasilja v družini, postanite njegov glas in obvestite pristojne institucije ali policijo!

V zadnjih dneh, ko so družine večino časa skupaj, lahko pride do napetosti v domačih odnosih. Tesnobnost, ki jo mnogi občutijo zaradi negotovosti glede prihodnosti služb, stikov, nevarnosti virusa ter dodatnih ukrepov, se lahko izraža tudi v povečanju stresa in nerazumevanju med družinskimi člani. Omejitev gibanja žrtvam onemogoča, da bi vsaj za nekaj časa odšle iz odnosa, ki je prežet z nasiljem, hkrati pa povzročitelju nasilja nudi popolno oblast in možnost manipulacije nad žrtvijo.

“Žrtve nasilja v družini so velikokrat tudi otroci, ki nimajo možnosti, da bi poiskali pomoč v raznih organizacijah, ki pomagajo žrtvam nasilja v družini, niti ne hodijo v šolo, kjer bi se o svojih težavah lahko pogovorili z učiteljem ali svetovalno delavko,” zapišejo na straneh policije.

Bodimo v teh dneh poslušno uho

Dolžnost vseh sorodnikov, sosedov, naključnih opazovalcev, učiteljev, strokovnih delavcev, zaposlenih v zdravstvu … je, da tudi v tem času, ko z otroki nimajo neposrednega osebnega stika in se jim tako otroci ne morejo zaupati, pri otrocih zaznavajo znake stiske ter morebitne posledice trpinčenja ali nasilja.

Zdaj je čas, da postanemo glas otroka in o svojih opažanjih obvestimo pristojne institucije (center za socialno delo, policijo …). Naj fizična razdalja ne pomeni tudi razdalje v odnosu. Bodimo v teh dneh poslušno uho, pozorno na težave, s katerimi se otroci srečujejo v domačem okolju.