Ministrstvo za delo je pripravilo predlog za uvedbo novega državnega praznika, dneva znanosti, ki bi ga praznovali 10. novembra, na svetovni dan znanosti za mir in razvoj, ki je tudi dan smrti slovenskega razsvetljenca in mecena Žige Zoisa. Praznik po predlogu novele zakona, ki je v javni razpravi do 23. junija, ne bi bil dela prost dan.

Kot so v obrazložitvi predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Sloveniji zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za dan znanosti predlagajo 10. november, dan Zoisove smrti, saj je dan njegovega rojstva, 23. november, namreč že državni praznik, in sicer dan Rudolfa Maistra. Poleg tega je 10. november tudi Unescov svetovni dan znanosti za mir in razvoj, zato bo po mnenju pobudnikov državni praznik na ta datum še bolj poudaril mednarodno razsežnost raziskav in pomembno vlogo znanosti za razvoj našega planeta.

Praznik bi pri pripomogel k prepoznavnosti pomena znanost

Po mnenju predlagateljev bo dan znanosti pripomogel k širši prepoznavnosti pomena znanosti in znanstvenih dosežkov in jo bo tako še bolj približal državljankam in državljanom.

10. november po predlogu ne bi bil dela prost dan, saj je tako tudi v tujih državah, kjer praznujejo državne praznike, povezane z znanostjo, so še navedli predlagatelji.

Na ministrstvu so navedli tudi, da bo “obeleževanje praznika znanosti spodbujalo zanimanje za raznolike znanstvene dosežke na nacionalni in globalni ravni, za aktualne probleme znanosti in prispevalo k aktivnemu vključevanju najširše javnosti v razprave o ključnih odprtih vprašanjih v sodobni družbi, hkrati pa povečevalo zaupanje v znanost in njene dosežke“.

Dan znanosti bo s številnimi dogodki namenjen tudi popularizaciji vseh področij znanosti v družbi, še posebno med mladimi. “Tudi obeleževanje praznika znanosti namreč prispeva k spodbujanju in odločanju mladih za usmerjanje v kariero na znanstvenoraziskovalnem področju, kar pozitivno vpliva na uspešnost izobraževalnega sistema in razvoj države,” so še zapisali.