Poročali smo že, da je marca letos ravnatelj Osnovne šole (OŠ) Prebold Peter Žurej Ministrstvu Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), v vednost pa tudi Ministrstvu Republike Slovenije za zdravje, poslal prav poseben dopis. V njem je zahteval znanstvene dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni, konkretne študije o zanesljivosti testiranja in varnosti cepiv in podobno.

Ravnateljev dopis z zahtevami za pojasnila se je hitro razširil po spletnih družbenih omrežjih. Zahteve navajamo v celoti. 

“Zaposleni nas prosijo za:

  1. znanstvene dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni;
  2. znanstvene dokaze o prenosu domnevne viroze z osebe na osebo, če so virusi povzročitelji bolezni;
  3. konkretne študije o varnosti in učinkovitosti povečane rabe razkužil, mask in drugih ukrepov, če posedujete dokaze o prenosu bolezni;
  4. konkretne študije o zanesljivosti testiranja PCR in hitrih antigenskih testov pri postavljanju diagnoze o okužbi;
  5. konkretne študije o varnosti in učinkovitosti cepiv, ki so napovedana za zaposlene v šolstvu.”

Bodo ravnatelja razrešili?

Na MIZŠ so potrdili, da gre za pristen dopis, ki so ga res prejeli. So pa dejali: “Tovrstna vprašanja, ki so bila zastavljena, so v pristojnosti ministrstva za zdravje. Dopisov s podobno vsebino sicer s strani šol ne prejemamo.”

Je pa Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport podal dva predloga o razrešitvi ravnatelja svetu zavoda Osnovne šole Prebold. Na MIZŠ so razkrili, da svet zavoda o tem še ni odločal: “Inšpekcijski postopek zato še ni končan, do zaključka le-tega pa inšpektorat tudi ne more podati podrobnejših informacijah o opravljenih inšpekcijskih nadzorih.”

S peticijo zbrali že 16 tisoč podpisov

Medtem so starši ter delavci v vzgoji in izobraževanju začeli podpisovati tako imenovano “Peticijo v podporo srčnim ravnateljem, posebej ravnatelju OŠ Prebold Petru Žureju in za normalizacijo šol brez pogojevanja, brez PCT”. V samo dveh dneh so zbrali več kot 16.000 podpisov podpore. Podpisniki peticije so povedali, da se je o spornosti odlokov jasno izrekel tudi ustavnik dr. Andraž Teršek.

V Skupnosti civilnih iniciativ in gibanj (SCIG), kjer so pripravili peticijo, so poudarili: Odgovorno delovanje nikakor ni zgolj nekritično izpolnjevanje navodil; odgovorno delovanje pomeni resen, celosten, kritičen razmislek o določeni situaciji, poznavanje in spoštovanje zakonodaje in trdna etična stališča. Dvom je bil vse do te ‘dobe’ gonilo razvoja in raziskovanja, od te zgodbe je tako rekoč prepovedan, nedopusten. Nenazadnje se naši otroci preko dvoma, iskanja, raziskovanja in kritične misli razvijajo in tega jim vsi želimo, celo podajamo na srce, mar ne?”

“Povedno je, da naše institucije ne odgovarjajo na pomembna vprašanja, jih ignorirajo ali preusmerjajo na druge institucije,” so povedali v SCIG.

SCIG so: civilna iniciativa (CI) Otrok ne damo, Delavci VIZ, Glas učitelja, CI Starši za ustavno presojo proti uporabi mask v šolah, Združenje za naravni razvoj otrok, CI Maske dol, Odbor za človekove svoboščine in drugi.