Slovenija

Bo vlada res ukinila financiranje zasebnih vrtcev?

Petra Zemljič, 04.02.24 ob 04:00

Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih izrazila nasprotovanje predlogu za ukinitev sofinanciranja programov zasebnih vrtcev.

Bo vlada res ukinila financiranje zasebnih vrtcev?

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pripravljajo spremembe zakona o vrtcih, s katerimi bi po mnenju Združenja zasebnih vrtcev Slovenije v praksi ukinili zasebne vrtce. Z ministrstva odgovarjajo, da je eno od področij tudi preučitev zakonskih rešitev ustreznosti sistema financiranja zasebnih vrtcev in da v ta namen deluje delovna skupina.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je imenovana delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih. Prvič se je sestala lani decembra,v njej pa sedijo predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin, predstavnik Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter predstavnica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije. Do končne priprave predlogov zakonskih sprememb je pred člani delovne skupine še veliko dela, zato v tem trenutku ne moremo izpostavljati posameznega vsebinskega področja, so nam sporočili iz ministrstva.  

O ustreznosti financiranja 

"Eno od področij je tudi preučitev zakonskih rešitev ustreznosti sistema financiranja zasebnih vrtcev, ki nimajo pridobljene koncesije, so pa upravičeni do prejemanja sredstev za vsakega vključenega otroka iz občinskega proračuna v višini 85 odstotkov sredstev, ki bi jih občina zagotavljala, če bi bil otrok vključen v istovrstni program javnega vrtca," so nam še pojasnili v ministrstvu. 

Na dan 18. 1. 2024 je po podatkih iz evidenc ministrstva, kamor podatke vnašajo vrtci, bilo vključenih v vrtce 87.879 otrok, od tega v javne vrtce 82.771 in v zasebne vrtce 5.108 otrok. Vseh zasebnih vrtcev je 97.

 

Gregor Bezenšek ml., vodja Iniciative staršev otrok v zasebnih vrtcih, pa je sporočil, da odločno nasprotujejo diskriminaciji in odvzemu pravic otrokom na podlagi tega, kateri vrtec obiskujejo. "Zato smo zgroženi in ogorčeni nad namero, da se otrokom, ki so vključeni v zasebne vrtce, ukine pravica do sofinanciranja obiskovanja vrtca. Torej, otrok, ki obiskuje zasebni vrtec, te pravice ne bi več imel, medtem, ko bi njegovi sovrstniki, ki obiskujejo javni vrtec, to pravico obdržali. To je povsem diskriminatorno, nepravično in tudi protiustavno. To pomeni, da bi bili otroci obravnavani neenakopravno zgolj na podlagi tega, v kateri vrtec so vključeni, čeprav pravica do subvencije obiskovanja vrtca pripada vsakemu otroku v Sloveniji."

"Financiranje je pravica"

Ob tem dodaja, da občine nikakor in nikoli ne financirajo zasebnih vrtcev, ampak je subvencija po Zakonu o vrtcih pravica otroka oziroma njegovega starša. "Že sedaj so otroci, ki so vključeni v zasebni vrtec, obravnavani neenakopravno, saj jim pripada samo 85-odsotna subvencija vrtca v primerjavi z otroki, ki so vključeni v javni vrtec. Posledično so otroci v zasebnih vrtcih za občino precej nižji strošek, kot otroci v javnih vrtcih – torej za otroke v zasebnih vrtcih občine namenijo 15 odstotkov manj sredstev in posledično denarja, ki pripada tem otrokom, namenjajo za druge stvari, ki so velikokrat tudi nepotrebne," je še med drugim zapisal Bezenšek. 

Na odločevalce tako v iniciativi naslavljajo apel in pobudo, da se sofinanciranje otrok v zasebnih vrtcih izenači s sofinanciranjem otrok v javnih vrtcih. V primeru vztrajanja pristojnega ministrstva pri ukinitvi subvencije otrok, če obiskujejo zasebni vrtec, napovedujejo tudi proteste in vložitev pritožbe na Ustavno sodišče ter Evropsko sodišče za človekove pravice.