Kandidat za ministra za zdravje Danijel Bešič Loredan je s svojo predstavitvijo prepričal odbor DZ za zdravstvo. Predstavitev specialista ortopedske kirurgije je kot ustrezno ocenilo 10 članov omenjenega odbora, kot neustrezno pa štiri.

V današnji predstavitvi pred pristojnim odborom DZ je ministrski kandidat poudaril, da bo upravljanje epidemije ob morebitnem novem valu okužb prevzel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na čelu s predstojnikom centra za nalezljive bolezni Mariem Fafanglom. Strokovna skupina za covid-19, ki je v preteklih valovih delovala v okviru ministrstva, bo tako po njegovih besedah delovala v okviru NIJZ.

Ob tem bodo na ministrstvu za zdravje oblikovali skupino, ki bo v sodelovanju z NIJZ, primarno, terciarno in sekundarno ravnjo zdravstva ter domovi za starejše skušala zagotoviti dovolj veliko število bolniških postelj za zdravljenje covidnih bolnikov, brez ustavljanja zdravstvenega sistema, kar se je dogajalo v preteklih epidemičnih valovih.

Covid-19 je po mnenju kandidata razkril slabosti zdravstvenega sistema

S covidno strategijo bodo po njegovih besedah skušali zagotoviti enakovredno obravnavo vseh pacientov. Ob tem je opozoril, da je zdravstveni sistem izčrpan in se sooča s pomanjkanjem zdravstvenega kadra. “Če bi znova prišlo do zaustavitve zdravstvenega sistema, se vsi zavedamo, da bi to pomenilo konec sistema,” je poudaril.

Napovedal je tudi, da domovi starejših ne bodo zaprti, če bo mogoče, v primeru novega vala epidemije ne bodo zapirali šol in ustavljali družbe.

Ocenil je namreč, da je epidemija covida-19 v dveh letih razkrila vse organizacijske slabosti zdravstvenega sistema, ki je izčrpan, kader je na robu zmogljivosti, izredno stanje je tako na primarnem nivoju kot na urgentnih centrih. “Morda smo na točki, ko ljudje najtežje do zdaj pridejo do zdravstvenih storitev. Ljudje v čakalnih vrstah umirajo ali pa se njihovo stanje tako poslabša, da je nepopravljivo,” je dejal.

Med epidemijo je po njegovih besedah prišlo do neenakovredne obravnave bolnikov, saj marsikateri necovidni bolnik ni prišel do zdravstvene oskrbe. Zdravstveno stanje prebivalstva se je tako poslabšalo, kot je naštel, je veliko stisk predvsem v duševnem zdravju, zaradi ustavitve preventivnih programov za otroke in mladostnike je “kup težav”, umrljivost je strmo narasla, zaposleni v zdravstvenem sistemu pa so preobremenjeni in izgoreli.

Kandidat je predlagal tudi na področju primarnega zdravstva

Eno od prvih področij, ki ga poleg priprave covidne strategije namerava nasloviti ministrski kandidat, je področje primarnega zdravstva. Ob tem je nanizal nekaj predlaganih rešitev, ki so jih pripravili v vrstah primarnega zdravništva. Po napovedih Bešič Loredana jih bodo na ministrstvu preučili in jih tudi poskušali implementirati v interventnem zakonu.

V sklopu zakona bodo za zdravstvo sicer namenili dodatnih 500 milijonov evrov v naslednjih 18 mesecih.

Med predlaganimi ukrepi so sicer razglasitev deficitarnih poklicev, povečanje števila glavarinskih količnikov na 2400 ob zagotovitvi dodatnega administrativnega kadra oz. kadra zdravstvene nege, sklenitev koncesij za nedoločen čas, zagotovitev ambulant za bolnike, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je naštel.

Z okrepitvijo primarnega nivoja zdravstva ob tem računajo na razbremenitev sekundarnega nivoja oz. urgentnih centrov, kjer bolniki ob nedostopnosti do družinskih zdravnikov pogosto iščejo zdravniško pomoč.

STA