Banka Slovenije bo z julijem prilagodila makrobonitetni ukrep, ki je povezan z omejitvami kreditiranja potrošnikov. Nova spodnja meja kreditne sposobnosti bo temeljila na minimalnih življenjskih stroških in nekaterih dodatnih dejavnikih. Znesek minimalne kreditne sposobnosti bo znašal 745 evrov namesto sedanjih 915 evrov.

Upoštevali bodo tudi otroške dodatke

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal viceguverner in namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc, se bodo pri izračunu letnega dohodka potrošnika upoštevali tudi otroški dodatek in nekateri drugi socialno varstveni prejemki, ki so bili doslej izključeni.

Banka Slovenije bo uvedla enotno omejitev razmerja med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Ta bo po novem postavljen v višini 50 odstotkov ne glede na višino dohodka. Ob tem bo znižala tudi odstotek dovoljenih preseganj znotraj te ravni, in sicer z desetih odstotkov na tri odstotke.

Osnovna ideja ukrepanja je, da pripoznamo kreditno sposobnost tistemu ozkemu krogu ljudi, ki te možnosti trenutno nimajo, pa so po naši strokovni presoji sposobni odplačevati določen kredit. Gre za osebe, katerih neto plača se giblje nekje med minimalno in povprečno plačo in pri katerih so bili doslej ti zneski omejeni s 76 odstotki minimalne plače,” je pojasnil Dolenc.