Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bodo danes razpravljali o vladni nameri, da na Obrežju in Središču ob Dravi organizira izpostavi azilnega doma, čemur nasprotujejo tamkajšnji prebivalci. Na mizi bodo imeli tudi predlog spremembe zakona o volitvah v DZ, s katerim bi sodnike razbremenili volilnih opravil.

Vlada je konec februarja sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizirata izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. Ta odločitev je sprožila burne odzive predvsem v lokalnih okoljih, nasprotuje ji tudi opozicija.

Nujno sejo sklical SDS

V SDS so zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve s predlogom, da vlada svoj sklep nemudoma odpravi, saj menijo, da vladni sklep predstavlja visoko varnostno tveganje za lokalne prebivalce. Kot sporno vidijo dejstvo, da je bil sklep sprejet brez soglasja in vednosti lokalne skupnosti.

Župana bosta predala zbrane podpise

Nasprotovanje vladni nameri so izrazili tudi občinski sveti občin, kjer naj bi se izpostavi azilnega doma nahajali, v občinah Središče ob Dravi, Ormož in Sveti Tomaž pa so zbirali podpise pod peticijo proti tej odločitvi. Zbrane podpise naj bi župana Ormoža in Svetega Tomaža na današnji seji odbora predala predstavnikom notranjega ministrstva.

Odbor bo poleg tega pred četrtkovo izredno sejo DZ obravnaval predlog sprememb zakona o volitvah v DZ, ki ga predlagajo poslanci SDS in s katerim bi sodnike razbremenili volilnih opravil. V skladu z veljavnim zakonom so namreč izmed sodnikov imenovani predsedniki in namestniki Državne volilne komisije, volilnih komisij volilnih enot in predsedniki okrajnih volilnih komisij. Po predlogu SDS pa predsedniki volilnih komisij ne bi bili nujno le sodniki, ampak tudi drugi pravni strokovnjaki.

Poslanci SDS so januarja predlog vložili v DZ po tistem, ko so sodniki v okviru stopnjevanja protestnih aktivnosti napovedali možnost nesodelovanja v volilnih komisijah pred junijskimi evropskimi volitvami.