Nastajajoča proračunska predloga za 2025 in 2026 zagotavljata potrebna sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in izvedbo vseh bistvenih obljubljenih reformnih dejavnosti, je po današnji proračunski seji vlade dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Predloge proračunskih dokumentov bo vlada potrjevala septembra.

Zdravstvena reforma, reforma sistema plač v javnem sektorju, najemna stanovanja

Vlada, ki je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela maja, je danes po Arčonovih besedah naredila pomemben korak naprej v proračunskem načrtovanju. Ministri so tako sprejeli razrez izdatkov po posameznih proračunskih porabnikih, so naknadno sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Do septembra bo sledilo nadaljnje usklajevanje, jasnejša slika proračuna bo znana konec avgusta. Proračunski uporabniki bodo namreč v sodelovanju z ministrstvom za finance do 15. avgusta pripravili predloge svojih finančnih načrtov, pri čemer morajo slediti danes sprejetemu razrezu. Ta se lahko v nadaljevanju sicer še nekoliko spremeni, in sicer v delu, ki se nanaša na evropska sredstva in sredstva iz mehanizma za okrevanje EU po koronski krizi, vendar morajo skupni odhodki ostati nespremenjeni.

Predlog sprememb sprejetega proračuna za 2025 in predlog proračuna za 2026 bo vlada skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti sprejemala septembra in ju v DZ poslala do 1. oktobra.

Proračuna po Arčonovih navedbah zagotavljata potrebna sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in izvedbo vseh bistvenih reformnih dejavnosti, ki jih je obljubila koalicija.

Vlada bo tako s proračunoma zagotovila sredstva za izvedbo zdravstvene reforme, reforme sistema plač v javnem sektorju, zagotovljena bodo tudi napovedana sistemska sredstva za izvedbo gradnje javnih najemnih stanovanj in sredstva za obnovo po lanski katastrofalni ujmi.

Dialog znotraj vlade je označil za zelo konstruktiven

Proračuna sta, tako Arčon, ob tem "še kako razvojno naravnana". Za razvoj, inovacije in znanost bo država namenila več kot kdaj koli doslej, sredstva bodo do 2026 glede na številke v 2022 podvojena, je napovedal. Premier Robert Golob je medtem ob prihodu na današnjo sejo vlade kot eno od področij, kjer se financiranje krepi, omenil tudi obrambo.

O številkah sicer Arčon podrobneje ni govoril, je pa izpostavil, da bo spremenjeni proračun za 2025 bistven za to vlado. "Ko bo realiziran, ne bomo več govorili, kaj bi in kaj bomo, temveč, kaj smo naredili," je orisal. Prepričan je, da bo imela vlada veliko pokazati.

Zgornje meje izdatkov vseh proračunskih uporabnikov so sicer že določene: za leto 2025 v skladu z odlokom o okviru za pripravo proračunov vseh štirih javnih blagajn ne smejo preseči 17,09 milijarde evrov, za leto 2026 pa ne 17,12 milijarde evrov.

Na vladi poudarjajo, da je sprejeta zgornja meja izdatkov za 2025 za skoraj 1,3 milijarde evrov višja, kot je bilo načrtovano z lani sprejetim proračunom za prihodnje leto. Poleg omenjenih odhodkov iz razreza imajo proračunski uporabniki sredstva za izvajanje projektov na voljo tudi v posameznih proračunskih skladih - npr. v SOS skladu, namenjenem za popolavno obnovo, in v skladu, prek katerega poteka financiranje ukrepov iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Ta sredstva v razrezu niso razvidna.

Predloga proračunov po zagotovilih vlade sledita tudi srednjeročnemu cilju vzdržnosti javnega dolga in ohranjanja javnofinančnega primanjkljaja pod mejo treh odstotkov BDP. Za 2025 je primanjkljaj predviden pri 2,7 odstotka BDP, v 2026 pa pri 2,5 odstotka BDP. Javni dolg v deležu BDP naj bi se z nekaj manj kot 70 odstotkov v tem letu počasi zniževal, še poroča STA.