Kot so nam pojasnili v svetovalni pisarni Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), je garancija zakonski institut, medtem ko jamstva ne ureja zakonodaja, ampak gre za prostovoljno zavezo tistega, ki ga nudi in njegovo vsebino določa sam. Medtem ko je vsebina garancije urejena zakonsko, se jamstva razlikujejo, saj jih določa sam dajalec, zato je pomembno, da potrošnik prouči jamstvene pogoje.

Pri garanciji potrošnike ščiti zakonodaja

Garancija je zakonski institut, urejen v Zakonu o varstvu potrošnikov in v Obligacijskem zakoniku, so nam razložili pri ZPS. Če podjetje potrošnikom zagotavlja garancijo za brezhibno delovanje izdelka, mora pri tem upoštevati zakonske določbe, ki se nanašajo na garancijo. Za nekatere izdelke Zakon o varstvu potrošnikov predpisuje tudi obvezno garancijo proizvajalca za obdobje najmanj enega leta. Za te izdelke Zakon o varstvu potrošnikov določa zahtevke, ki jih ima potrošnik ter roke za izpolnitev zahtevkov.

Garancija je obvezna za tehnično blago. 

Zakon o varstvu potrošnikov med drugim ureja, kaj vse mora vsebovati garancijski list, kaj točno lahko potrošnik zahteva z garancijo, koliko časa ima proizvajalec za popravilo izdelka … Določa tudi, da lahko proizvajalec potrošniku v času popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega proizvoda. Če proizvajalec tega ne nudi, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker proizvoda ni mogel uporabljati.

Jamstvene pogoje je potrebno natančno prebrati

V praksi trgovci pogosto uporabljajo pojem jamstvo, ki pa ga zakonodaja ne ureja, pojasnjujejo pri ZPS. Gre za obliko prostovoljne zaveze dajalca jamstva, katere vsebino določa sam. Obveznosti in pravice so lahko podobne tistim iz naslova garancije, ali pa se od nje precej razlikujejo. Da bi potrošniki razumeli dejanski obseg jamstva in pravice, ki jih imajo, morajo zato natančno prebrati jamstvene pogoje, ki jih je določil dajalec jamstva.

Če torej proizvajalec nudi jamstvo po iztečeni garanciji, da je potrošnik zaščiten dlje časa, je potrebno prebrati jamstvene pogoje, da je jasno, če jamstvo pokriva vse, kar je potrošniku nudila garancija. 

Razliko bi morali predstaviti trgovci, ampak je pogosto nejasna

Trgovci bi morali biti pri uporabi enega in drugega pojma zelo dosledni in potrošnikom na razumljiv in transparenten način predstaviti pravice, ki jih imajo. Žal v določenih primerih ločnica med garancijo in drugimi oblikami jamstva, ki jih zagotavljajo trgovci, potrošnikom ni vedno jasno predstavljena, še dodajajo pri ZPS.