V petek je v rafineriji OMV Schwechat v Avstriji, ki je od 19. aprila zaprta zaradi vzdrževalnih del, prišlo do “mehanskega incidenta”, ki je poškodoval glavni obrat za predelavo surove nafte, zato je prišlo do zamika ponovnega zagona rafinerije. Avstrijska vlada se je  odločila, da bo zaradi izpada proizvodnje sprostila del državnih naftnih rezerv, in sicer bodo sprostili 112.000 ton dizelskega goriva in 56.000 ton bencina. Te količine predstavljajo šestdnevne zaloge Avstrije, navaja APA.

O uporabi obveznih varnostnih zalog s sklepom odloča vlada

Ker rafinerija zagotavlja pomemben delež bencina za slovenski trg, bi lahko tudi pri nas prišlo do težav z oskrbo z neosvinčenim bencinom.

V Zavodu RS za blagovne rezerve so nam na naše vprašanje, ali se je OMV Slovenija obrnila na njih s prošnjo po posoji naftnih derivatov, odgovorili: “Potrjujemo informacijo, da se je OMV Slovenija obrnila na Zavod. Zavod jih je v odgovoru na podlagi zakonodajnih določb, saj je Zavod izvajalska institucija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in skrbi za obvezne varnostne zaloge naftnih derivatov, ki pa jih lahko sprosti samo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, napotil na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlada Republike Slovenije lahko s sklepom odloči o uporabi obveznih varnostnih zalog, kadar je to potrebno za ureditev večjih motenj in nestabilnosti na trgu.”