Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo v petek skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letošnje leto. Ta je letos za pet evrov višji kot lani, pri čemer so spremenjene tudi meje petih razredov, po katerih se določa pripadajoča višina dodatka, so sporočili z Zpiza.

Letni dodatek bodo izplačali tudi 11.902 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja

Ob izplačilu rednih pokojnin bo 618.343 prejemnikom pokojnin letni dodatek izplačan v skupnem znesku 166.142.416 evrov, in sicer v skladu s pogoji, kot so bili določeni z zakonom o izvrševanju državnega proračuna za leti 2024 in 2025, sprejetim decembra lani.

Tako bodo 132.781 prejemnikom pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 650 evrov, letni dodatek izplačali v višini 460 evrov, 128.595, ki imajo pokojnino v višini od 650,01 do 780 evrov, pa bo dobilo dodatek v višini 320 evrov.

Tistim s pokojnino v višini od 780,01 do 920 evrov - teh je 103.927 - pripada letni dodatek v višini 260 evrov, tistim s pokojnino od 920,01 do 1110 evrov, pa v višini 210 evrov (skupaj jih je 92.135). Za prejemnike pokojnin, višjih od 1110 evrov, je letni dodatek določen v višini 150 evrov. Takšnih je 160.905.

Letni dodatek bo zavod izplačal tudi 11.902 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja, in sicer v skupnem znesku 3.064.183 evrov.

 

Tistim, ki prejemajo nadomestilo v višini do 920 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 260 evrov. Teh je tudi glavnina, in sicer 11.744. Prejemniki nadomestila v višini od 920,01 evra do 1110 evrov bodo iz tega naslova dobili 210 evrov, tisti, katerih nadomestilo presega 1110 evrov, pa 150 evrov.

Na zavodu ob tem pojasnjujejo, da se tudi letos za obračun višine letnega dodatka pri posameznem uživalcu upoštevajo znesek dela vdovske pokojnine oz. družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oz. invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka pa se določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine, ter izplača v skladu z veljavno lestvico.

S 1. junijem letos ukinili pošiljanje obvestil o nakazilu ob izplačilu letnega dodatka

Zavod je zato letos pozval 137.432 prejemnike pokojnin, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine in do junija prejel vrnjenih 113.683 izjav. Večini med njimi, in sicer 112.240, bodo letni letni dodatek nakazali že konec junija. Tistim, ki bodo zavodu izjave posredovali do konca septembra, bo letni dodatek izplačan do konca leta. Če pa izjave ne bodo vrnili, bodo dobili dodatek v najnižjem znesku (150 evrov) oz. sorazmerni del tega zneska, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb.

Kot še dodajajo na Zpizu, pa se bo, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 650 evrov, letni dodatek v znesku 460 evrov izplačal v celotni višini tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Na ta način bo letni dodatek odmerjen 46.286 osebam.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili po juniju letos, bo letni dodatek izplačan skupaj s prvim izplačilom.

Ob tem na Zpizu opozarjajo, da je letni dodatek rubljiv prejemek in je lahko zasežen v dobro upnika. Obveščajo pa tudi, da s 1. junijem letos, skladno s sklepom sveta zavoda, ukinjajo pošiljanje obvestil o nakazilu ob izplačilu letnega dodatka vsem uživalcem. Obvestila o nakazilu bodo v prihodnje vsem uživalcem posredovali le enkrat letno, in sicer ob uskladitvi prejemkov, še poroča STA.