Skoraj 80 odstotkov sodelujočih v januarski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila družba Mediana, je ocenilo, da bi morala vlada znižati davke. Od tega jih je največ naklonjenih znižanju dohodnine. Več kot 34 odstotkov anketirancev meni, da davek na nepremičnine ni potreben in da zadostuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

60,6 odstotka vprašanih meni, da bi bilo treba znižati dohodnino

Na vprašanje, ali naj vlada zniža davke, je 79 odstotkov vprašanih odgovorilo pritrdilno. Proti nižanju davkov jih je bilo 15,3 odstotka, medtem ko je 5,7 odstotka vprašanih na vprašanje odgovorilo, da ne vedo.

Anketo je Mediana za časnik Delo opravila med 3. in 4. januarjem na vzorcu 715 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Pri vprašanju, katere davke bi bilo treba znižati, je bilo možnih več odgovorov. 60,6 odstotka vprašanih meni, da bi bilo treba znižati dohodnino. Polovica vprašanih je za znižanje davka na dodano vrednost (DDV), skoraj toliko jih je tudi za nižje socialne prispevke. Nižjemu davku na dohodek pravnih oseb je bilo naklonjenih 27,7 odstotka vprašanih.

Naklonjeni dvigu trošarin na alkohol in tobačne izdelke

Dobrih 73 odstotkov vprašanih obenem ni navdušenih nad zvišanjem trošarin, medtem ko jih je bilo 18 odstotkov temu naklonjenih. Anketiranci so sicer večinsko, z 81,6 odstotka, naklonjeni dvigu trošarin na alkohol in tobačne izdelke. Skoraj toliko jih je bilo naklonjenih tudi dvigu trošarin na sladke pijače.

Glede uvedbe davka na nepremičnine je nekaj več kot 11 odstotkov vprašanih ocenilo, da bi morala vlada obdavčiti vse nepremičnine. 32,6 odstotka bi jih obdavčilo samo drugo in vse nadaljnje nepremičnine, po mnenju 17 odstotkov vprašanih pa bi bilo treba obdavčiti samo nepremičnine, ki se oddajajo v kratkoročni najem.

Več kot 34 odstotkov pa jih je ocenilo, da spremembe na področju obdavčitve nepremičnin niso potrebne.

STA