Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je do 30. junija podaljšal poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Rok za oddajo vlog bi se sicer iztekel v soboto. Gre za 10.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani poleti in so namenjeni socialno najšibkejšim.

Kakšni so pogoji?

Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je poziv za razdelitev računalnikov objavil 12. aprila. Do 27. maja so prejeli 923 vlog in jih od tega pozitivno rešili 527. Na skladu so konec maja za STA napovedali, da če do izteka roka ne bodo razdelili vseh računalnikov, bodo skladno z novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti poziv podaljšali. V primeru, da bodo po podaljšanju poziva še vedno na razpolago računalniki, bodo poziv ponovno objavili, pri tem pa določili novo skupino upravičencev, so pojasnili.

Pogoja za prijavo ostajata nespremenjena. Na javni poziv se torej lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki je upravičenec do otroškega dodatka in je uvrščen v prvi dohodkovni razred ter ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Upravičenec lahko odda samo eno vlogo, ne glede na število otrok, vključenih v osnovno šolo. Prav tako lahko le eden od staršev odda vlogo, ne moreta je oddati oba, so poudarili.

Namen javnega poziva je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva. Izbrani vlagatelji bodo računalnike prejeli v izposojo za dve leti, to obdobje pa se bo nato lahko na predlog upravičenca podaljšalo. V primeru, da bo po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost računalniške opreme enaka nič, jo bo sklad upravičencu oddal v trajno last.

STA