Univerza v Mariboru je v lanskem letu ustanovila Center za pametna mesta in skupnosti z namenom povezovanja deležnikov v razvoju visokotehnoloških rešitev za kakovostnejše upravljanje mest in za prijetnejše bivanje ljudi. Na današnjem srečanju so predstavniki Univerze v Mariboru, mestnih in občinskih skupnosti ter gospodarstva podpisali tripartitno slavnostno listino o sodelovanju na Pametni mestni platformi Univerze v Mariboru.

S podpisom listine se povečujejo razvojni potenciali vzhodne kohezijske regije

Z ustanovitvijo Centra je Univerza v Mariboru ustanovila platformo, ki povezuje gospodarstvo, raziskovalne organizacije, mestne in občinske skupnosti ter ostale deležnike. S podpisom slavnostne listine so simbolno potrdili pristop k uresničevanju razvoja pametnih rešitev za pametna mesta. Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je ob podpisu povedal, da se s podpisom listine povečujejo razvojni potenciali vzhodne kohezijske regije, ki bodo služili tako univerzi, lokalnim skupnostim kot gospodarstvu in da bomo s sinergijo prišli do celostnih rešitev za razvoj pametnih mest.

Maribor in okoliške občine kot pilotno okolje

Predstojnik centra prof. dr. Bojan Rosi je ob tem poudaril, »da je integracija vseh deležnikov pri uresničevanju zastavljenih ciljev nujna, saj lahko le tako nastajajo uspešne verige vrednosti, ki bodo omogočale razvojni napredek področja. Povezovanje znanja raziskovalcev univerze na eni ter razvijalce visokotehnoloških rešitev iz gospodarstva na drugi strani, nam omogoča razvoj produktov, ki zagotavljajo trajnostni, ekonomičen in sistemski razvoj mest. S pridobitvijo in predvsem prepoznavo občin, da so pametna mesta in skupnosti prihodnost, pa smo pridobili pilotna okolja, ki nudijo potencial prenosa dobre prakse tudi na druga sorodna okolja.«

Današnjo slavnostno listino so poleg rektorja in predstojnika centra podpisali podžupan Mestne občine Maribor dr. Samo Peter Medved, župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, župan Občine Ormož mag. Danijel Vrbnjak, župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik in županja Občine Selnica ob Dravi dr. Vlasta Krmelj ter predstavniki gospodarstva Jože Torkar iz Petrol Slovenija, Gorazd Bende – Cona Tezno, Bojan Horvat – Energija plus, mag. Danilo Burnač –  Mariborski vodovod, mag. Alan Perc – Energetika Maribor ter Marjan Zagožen, Aplast.