Konec septembra se je pričela prenova drugega dela luknjaste Streliške ceste. Dela izvajata podjetji Pomgrad in Nigrad, vrednost projekta pa je ocenjena na 1,56 milijona evrov, milijon je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2018 je v okviru dvoletnega projekta, razdeljenega na dve fazi, bila že izvedena 1. faza projekta kjer je že bil obnovljen del Lackove ceste od gasilskega doma do semaforiziranega križišča Lackove in Ulice Pohorskega odreda.

Rok podaljšan do marca, dobava asfalta ni mogoča

Mestna občina Maribor je na osnovi vloge izvajalca rok za dokončanje del podaljšal do 30. marca 2020. »Podaljšanje roka izvedbe je potrebno, ker še niso dokončane vse nosilne in obrabne plasti asfalta, manjka tudi še horizontalna signalizacija. Ker so asfaltne baze z novim letom začele redne remonte, ni mogoča dobava asfaltov prej kot sredi marca 2020, zato smo ugodili prošnji izvajalca za podaljšanje zapore, vendar le do 30.3.2020,« pojasnijo na mariborski občini.

Večina del zaključena, potrebna le še asfalterska dela na manjšem delu

Glavnina zemeljskih dej je sicer zaključena, potrebno je le še zaključiti asfalterska dela na manjšem delu projekta. Kot še pojasnijo so na večjem delu projekta sicer že izvedene tudi nosilne in obrabne plasti asfalta. Manjkata horizontalna in vertikalna signalizacija, tudi javna razsvetljava še ni v funkciji. Ravno to je razlog, da ceste, kljub temu, da je prevozna, niso mogli predati v promet. »Tako ostaja do zaključka vseh omenjenih del odsek Streliške ceste urejen pod pogoji dostopa po gradbišču, kar pomeni, da je dovoljen promet samo za stanovalce, dostavo in intervencijo.«