V prvih osmih mesecih letošnjega leta so v Mariboru ustvarili 15 odstotkov več nočitev in 34 odstotkov več turističnih prihodov kot v celotnem letu 2021. Iz nedavne raziskave izhaja, da si večina obiskovalcev Maribora namerava ogledati mesto in njegove znamenitosti (71 odstotkov) in uživati v kulinariki (52 odstotkov) ter da je z obiskom mesta zadovoljnih 80 odstotkov obiskovalcev (ocene 8-10). Svetovni dan turizma, ki bo v torek, 27. septembra 2022, bo Zavod za turizem Maribor obeležil z več brezplačnimi ogledi v mestnem jedru.

Brezplačni ogledi v Mariboru

  • ob 10. uri: Vodeni ogled Maribora prilagojen osebam s posebnimi potrebami
  • ob 14. uri: Vodeni ogled Hiše Stare trte z virtualnim doživetjem
  • ob 16. uri: Vodeni sprehod po Lentu
  • ob 16.45: Turistična vožnja po centru mesta
    (v izvedbi Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor)
  • ob 17. uri: Vodeni ogled Maribora

Aktualni rezultati mariborskega turizma

V prvih osmih mesecih letošnjega leta so v Mariboru zabeležili 15 % več nočitev in 34 % več turističnih prihodov kot v celotnem letu 2021. V avgustu je bilo 36.123 prihodov turistov (+46 % v primerjavi z 2021), ki so ustvarili 59.512 prenočitev (+34 % v primerjavi z 2021); oba podatka sta – tako kot že v juliju – primerljiva številkam v letu 2019.

Na Zavodu za turizem Maribor ocenjujejo rezultate kot dobre, saj dosegajo raven pred epidemijo in so hkrati pod mejo negativnega vpliva turizma na lokalno okolje, o katerem poročajo iz nekaterih turistično najbolj prepoznavnih krajev pri nas. Eden od ciljev strategije mesta sicer je, da bi v letu 2027 presegli številko 550.000 prenočitev (+20 % v primerjavi z 2019) in povprečno dobo bivanja 3,2 dni.

Gibanje števila nočitev v Mariboru leta 2019, 2021, 2022

Za trajnostno in kakovostno turistično ponudbo

Razvojni projekti Maribora ustvarjajo dobre pogoje za uresničevanje trajnostne strategije razvoja turizma. Ključna področja del so uvajanje trajnostne mobilnosti, revitalizacija mestnega jedra in ureditev športne infrastrukture. Ena še načrtovanih letošnjih trajnostno obarvanih turističnih novosti je električni turistični vlakec, ki bo po širšem mestnem jedru zapeljal predvidoma še v tem letu.

S ciljem, da bi infrastrukturnemu razvoju sledila tudi kakovost ponudbe turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti, izvaja Zavod za turizem Maribor izobraževalne delavnice za lokalne ponudnike – trenutno teče serija usposabljanj na področju kulturnega turizma – ter jih spodbuja k pridobivanju raznovrstnih mednarodnih trajnostnih certifikatov ter k priključitvi h kolektivni blagovni znamki Naše najboljše. V Mariboru in bližnji okolici ima 12 ponudnikov vsaj enega od trajnostnih certifikatov (marjetica, green accommodation, green cuisine, green key) in kar 43 lokalnih ponudnikov kakovostni znak Naše najboljše – z uradno podelitvijo listin, ki bo v soboto, 1. oktobra, na tržnici Naše najboljše na Glavnem trgu, se bo število slednjih povečalo na 57.

Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor: “Odgovorno ravnanje do okolja in soljudi je danes neločljiv del vsakega razvoja. Cilj Zavoda za turizem Maribor je trajnostni DNK našega mesta, h kateremu že prispevamo z aktivnostmi, kot so digitalizacija turističnih produktov, zmanjševanje odpadkov na prireditvah, intenzivno povezovanje z lokalnimi ponudniki ter njihovo izobraževanje. Pri navedenem smo zelo uspešni, tudi mednarodno nagrajeni, a mozaik bomo lahko sestavili le v sinergiji s preostalimi mestnimi ustanovami in gospodarskimi subjekti. Prvi skupni korak bomo naredili s t. i. “zeleno ekipo”, ki si bo prizadevala za to, da bo Maribor v začetku naslednjega leta nadgradil lesk znaka Green Destination.”