V veljavo stopila nova pravila v cestnem prometu

Uredništvo , 04.12.23 ob 13:44

Namen je izboljšati varnost prometa v območju EU.

V veljavo stopila nova pravila v cestnem prometu

Ministri držav članic EU, pristojni za promet, so danes sprejeli pogajalsko izhodišče o spremembah pravil, katerih namen je izboljšati varnost prometa v EU. Gre za zakonodajne predloge o vozniških dovoljenjih, pravilih o odmorih v sektorju občasnega prevoza potnikov ter izmenjavi informacij na področju prometnih prekrškov.

Države članice so v izhodišču za pogajanja z Evropskim parlamentom o spremembi direktive o vozniških dovoljenjih ohranile glavne spremembe iz marca predstavljenega predloga Evropske komisije.

Nova pravila za voznike začetnike

To so uvedba mobilnega oz. digitalnega vozniškega dovoljenja, evropski okvir za vožnjo s spremstvom z vozniškim dovoljenjem od 17. leta naprej in strožja pravila za voznike začetnike v prvih dveh letih po pridobitvi dovoljenja, med drugim glede vožnje pod vplivom alkohola.

Pri poskusni dobi za voznike začetnike so članice v danes doseženem dogovoru sprejele določene spremembe, ki upoštevajo pristojnosti članic in uveljavljene prakse.

Obenem se zavzemajo za to, da skrajšanje veljavnosti dovoljenj za starejše ljudi še naprej ostane prostovoljno, ter za jasnejše določbe glede preverjanja fizične in psihične primernosti za vožnjo.

Svet EU meni tudi, da bi moral posameznik imeti pod določenimi pogoji možnost opravljanja teoretičnega preizkusa v državi njegovega državljanstva namesto v državi bivanja.

Pri spremembah direktive o čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških pa se članice zavzemajo za to, da bi zakonodaja veljala še za tri dodatne prekrške, med drugim za neupoštevanje pravil na nivojskih železniških prehodih ter nesrečo s pobeglim vozilom. Komisija je v osnovnem predlogu predvidela sedem prekrškov.

Dodali so tudi določbe, ki pristojnim oblastem omogočajo, da organe v drugi članici zaprosijo za pomoč pri izvrševanju kazni.

Spremembe v sektorju občasnega prevoza

Na današnjem zasedanju ministrov za promet, ki se ga udeležuje slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, pa so sprejeli še pogajalsko izhodišče o spremembi uredbe glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov.

Med drugim se članice zavzemajo za to, da bi za voznike namesto najmanj 45 minut počitka omogočili krajše 15-minutne odmore v skupni dolžini najmanj 45 minut. To odstopanje bi bilo možno, če skupna vožnja v enem dnevu ne bi presegala sedem ur.

Svet EU je tako pripravljen na pogajanja o zakonodajnih predlogih z Evropskim parlamentom, ki pa mora svoja pogajalska izhodišča še sprejeti.

STA