E-vinjete so po 13 letih vinjetnega sistema zamenjale cestninske nalepke. Cene ostajajo nespremenjene, novost pa je, da letna vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto.

Enako kot doslej elektronske vinjete omogočajo uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem obdobju: za osebna in kombinirana vozila bo to leto, mesec ali teden, za motorna kolesa pa leto, pol leta ali teden.

E-vinjeta vezana na koledarsko leto in registrsko tablico

Novost pa je, da letna elektronska vinjeta ni več vezana na koledarsko leto, ampak velja eno leto od izbranega datuma, ki ga vozniki določijo ob nakupu. Primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15. aprila 2022 bo veljala do vključno 15. aprila 2023. Vse vrste e-vinjet je mogoče kupiti do največ 30 dni pred izbranim datumom začetka veljavnosti.

Elektronska vinjeta je vezana na registrsko številko vozila. Za nakup zato vozniki potrebujejo registrsko številko vozila, za katerega bo kupljena e-vinjeta, pri spletnem nakupu pa še elektronski naslov in izbrani brezgotovinski način plačevanja.

Če se registrska številka v sistemu ne bo ujemala z registrsko številko vozila, cestnina za vozilo ne bo plačana, kar je prekršek, za katerega se lahko izreče globo.

Elektronsko vinjeto je sicer mogoče kupiti tudi na podlagi izdelave ponudbe prek spleta in nakazila kupnine na transakcijski račun družbe Dars. Ta rešitev je primerna predvsem za pravne osebe, ki potrebujejo večje število vinjet.

Novost elektronske vinjete je tudi ta, da bodo vozniki ob odjavi vozila iz prometa lahko zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete (in polletne za motorna kolesa). Če bodo vozilo prodali, bodo do vračila sorazmernega deleža vrednosti e-vinjete upravičeni le, če novi lastnik vozila ne bo registriral z isto registrsko številko.

Vinjete bodo nadzirale kamere

Sistem bo deloval tako, da bodo registrske številke vozil nadzirale kamere, nameščene na avtocestnem omrežju, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora. Ko bo sistem preveril vozilo, za katerega je kupljena e-vinjeta, bo ta podatek takoj izbrisan iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled, so pojasnili na Darsu.

Če bo zaznana neskladnost cestninjenja, se bo podatek ohranil v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka. Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne elektronske vinjete pomeni kršitev zakona o cestninjenju, za kar je predpisana globa v višini 300 evrov.