V lepih poletnih dneh, zlasti v času dopustov in počitnic, je na naših cestah veliko kolesarjev. Ti spadajo med ranljive udeležence v cestnem prometu. Po podatkih Policije, kot je poročala STA, je bilo v letu 2022 v Sloveniji 1.484 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, od tega je 876 kolesarjev ali 59 odstotkov samih povzročilo prometno nesrečo. Število prometnih nesreč se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 9 odstotkov, med vzroki izstopata neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravila o prednosti. Umrlo je 11 kolesarjev, 241 je bilo hudo telesno poškodovanih in 1.057 lažje telesno poškodovanih. Delež umrlih kolesarjev je v letu 2022 znašal 12,9 odstotkov med vsemi žrtvami prometnih nesreč, kar je največ v obdobju zadnjih petih let. V obdobju zadnjih petih let je delež hudo telesno poškodovanih med vsemi udeleženci v prometu najvišji prav med kolesarji in znaša 27 odstotkov.

VIR: Agencija za varnost prometa

Ob tem Agencija za varnost prometa in Policija voznike motornih vozil posebej opozarjata na predpis, ki je glede prehitevanja kolesarjev v veljavi od leta 2021. “Primerna bočna razdalja pri prehitevanju kolesarjev znaša najmanj 1,5 metrov. Gre za izjemno pomemben dejavnik povečanja prometne varnosti ranljivih udeležencev v prometu, ki pripomore k bolj varnemu poteku prehitevanja. To je še toliko bolj pomembno, kadar kolesarje prehitevajo večja vozila, kot so avtobusi in tovorna vozila. Tesno prehitevanje je ne le prepovedano temveč za kolesarje izjemno nevarno!”