Zveza prijateljev mladine Maribor že vrsto let organizira neprofitne počitniške programe, ki vključujejo letovanja za otroke, razne športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in druge programe. Vsebine so namenjene otrokom in mladostnikom do 18. leta, programi pa so pripravljeni in izvedeni s pomočjo prostovoljcev.

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. ZPM vsako leto omogoči počitnice skoraj 1.800 otrokom.

Letos bi potrebovali 150 prostovoljcev

Priprave na novo sezono letovanj v Vzgojno izobraževalnem in rekreativnem centru v Poreču (VIRC Poreč) in na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) so že v polnem teku, zato k sodelovanju vabijo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji ali športno rekreativni vzgojitelji želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki (od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti) v Poreču ali na Pohorju. Razpis bo odprt do 10. aprila 2020. Več o razpisu lahko prebere tukaj.

V VIRC Poreč potebujejo 130 spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno rekreativnih vzgojiteljev (za ŠRV je pogoj potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja) v šestih izmenah

1. izmena: 25. 6. – 5. 7. 2020, PV Jelena Mandić
2. izmena: 5. 7. – 15. 7. 2020, PV Maja Krajnc Ružič
3. izmena: 15. 7. – 25. 7. 2020, PV Katja Pregl
4. izmena: 25. 7. – 4. 8. 2020, PV Jože Velec
5. izmena: 4. 8. – 14. 8. 2020, PV Maja Trojner Besedić
6. izmena: 14. 8. – 24. 8. 2020, PV Matej Miklavčič

Na DMZ Pohorje za 15 spremljevalcev – vzgojiteljev v dveh izmenah

1. izmena: 14. 7. – 24. 7. 2020, PV Nina Babič
2. izmena: 28. 7. – 7. 8. 2020, PV Leon Ravlan
V vse izmene še posebej vabimo:

športno-rekreativne vzgojitelje in vzgojiteljice z opravljeno licenco za učitelja plavanja,
vzgojitelje za fantovske skupine,
vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami,
v 4. izmeno VIRC Poreč tudi vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z vodenjem skupin mladostnikov (tudi srednješolska izmena).