Ker je vlada napovedala postopno rahljanje ukrepov po velikonočnih praznikih, bodo pri mariborski Snagi sledili njihovim priporočilom in zbirne centre v vseh občinah, v katerih izvajajo javno službo ravnanja z odpadki, v torek, 14. aprila, odprli. Obratovali bodo v skladu z rednim letnim delovnim časom, kar za oba mariborska zbirna centra na Lahovi ulici na Teznu in Plinarniški ulici v Melju pomeni vsak delovnik med 7. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 15. uro.

“Varnost in predvsem zdravje ostajata v središču naše pozornosti, zato bodo ob predaji odpadkov na zbirne centre veljali varnostni ukrepi, ki jih uporabniki poznajo, saj veljajo tudi za druge opravke, ki potekajo na odprtih javnih površinah. Vstop v zbirni center bo hkrati mogoč za največ dva avtomobila, pri čemer bodo uporabniki ob obisku zbirnega centra morali nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela ter zaščitne rokavice, medsebojno pa bodo morali vzdrževati predpisano varnostno razdaljo, torej najmanj 2 metra,” sporočajo iz Snage.

Lahko prihaja do zastojev

Plačila za tiste vrste predanih odpadkov, ki se v skladu s cenikom zbirnih centrov uporabnikom zaračunajo, se bodo povsod, kjer je to mogoče, izvajala izključno z brezgotovinskim plačilom, torej z uporabo plačilne kartice. Ker na nekaterih zbirnih centrih v primestnih občinah takšen način plačila ni mogoč, bo tam izjemoma dovoljeno plačevanje z gotovino.

Vstop v prostore, ki so na zbirnih centrih namenjeni zaposlenim, bo obiskovalcem prepovedan, kar pomeni, da bodo v svojem avtomobilu počakali na pripravo potrebne dokumentacije (potrdilo o plačilu, evidenčni list …). “Zavedamo se, da se občasno pri dovozu v zbirne centre lahko pojavljajo zastoji, zato vnaprej opozarjamo uporabnike, da so za spoštovanje prometnih predpisov odgovorni sami in da morajo poskrbeti, da bo čakanje na vstop v zbirni center potekalo tako, da ne bo motilo tekočega prometa,” še navajajo.