Na naslovu www.sou-maribor.si je zaživela nova spletna stran Skupne občinske uprave (SOU) Maribor, ki bo posredovala pomembne informacije za občane osemnajstih občin, ki so soustanoviteljice SOU Maribor in imajo skupaj dobrih 203 tisoč prebivalcev.

SOU Maribor opravlja skupne naloge za občine Maribor, Ruše, Šentilj, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Sveta Ana, Cerkvenjak, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Pesnica, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

S 1. januarjem 2022 bo začela občinska uprava z občani komunicirati tudi preko spletne strani. Stran z informacijami, pomembnimi in zanimivimi za občane osemnajstih občin, ki so soustanoviteljice SOU Maribor, bo dostopna na tej povezavi.

Izvaja se varstvo okolja, civilna zaščita, urejanje prostora in notranja revizija, medobčinsko redarstvo in medobčinska inšpekcija

Namen skupnih občinskih uprav je, da v njih občine nekatere ali vse naloge občinskih uprav izvajajo skupaj, s čimer se optimizira in poceni njihovo delovanje. V okviru mariborske SOU se trenutno izvaja šest nalog: varstvo okolja, civilna zaščita, urejanje prostora in notranja revizija, medobčinsko redarstvo in medobčinska inšpekcija (ki z novim gradbenim zakonom dobiva dodatne pristojnosti). Katere naloge se lahko izvajajo v okviru skupnih občinskih uprav, je določeno z Zakonom o financiranju občin, podrobneje pa v občinskih odlokih.

Zakonsko je določena tudi višina sofinanciranja, ki ga za vključenost v skupne naloge občine prejmejo iz državnega proračuna. Tam so zagotovljena tudi sredstva za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenim v skupnih občinskih upravah, te pa lahko pridobijo tudi sofinanciranje materialnih stroškov. Načrtuje se, da bo za leto 2022 za skupno izvajanje nalog država občinam v regiji sofinancirala okoli 1,2 milijona evrov stroškov.

Pripravljeni programi dela in finančni ter kadrovski načrti za leta 2022

Pred koncem leta so župana občine Rače-Fram in MO Maribor, Branko Ledinek in Saša Arsenovič, ter vodja SOU Maribor mag. Zorica Zajc Kvas na delovnem srečanju v Račah gostili županje in župane oziroma vodstva ustanoviteljic ter govorili o načrtih za prihodnje leto. SOU Maribor je za vsako občino pripravila program dela ter finančni in kadrovski načrt za leto 2022.

Pet občin bo v prihodnjem letu vključenih v vse naloge in bodo tako upravičene do 55-odstotnega sofinanciranja, tri občine so vključene v pet nalog in so upravičene do 50-odstotnega sofinanciranja, štiri so vključene v štiri naloge in imajo 45-odstotno sofinanciranje, dve pa v tri skupne naloge in imata 35-odstotno sofinanciranje.