Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije bo na sejmu Sobra v Gornji Radgoni, 9. mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, ki bo potekal med 21. in 24. septembrom, dejavno tako pri strokovnem, gospodarskem kot tudi političnem povezovanju. Na otvoritveni dan sejma organizirajo v sodelovanju s Pomurskim sejmom srečanje tujih vojaških atašejev. Sledila bo panelna razprava »Slovenska vojska v pomoč v naravnih in drugih nesrečah«. Za petek pripravljajo predstavitev Tendenc razvoja vojaškega izobraževanja v RS s poudarkom na civilnem in vojaškem izobraževanju podčastnikov in častnikov.

Uprava za obrambo Maribor pa je pod okriljem ministrstva prvi in drugi dan sejma povabila 1741 vojaških obveznikov, ki so rojeni leta 2005 in prihajajo z območja Podravja ter Pomurja, na seznanitev z vojaško dolžnostjo. Vojaške obveznike bodo seznanili z dolžnostmi in s pravicami vojaškega obveznika po zakonu o vojaški dolžnosti, ogledali pa si bodo še dinamične predstavitve Slovenske vojske ter domače in tuje dosežke na področjih obrambe in zaščite. Na dogodek so povabili več kot 1000 dijakov tretjih letnikov srednjih šol, ki se bodo v okviru vsebin predmeta aktivno državljanstvo priključili predstavitvam. Vsi dijaki, ki se bodo udeležili seznanitve, bodo dobili opravičila za izostanek od pouka in toplo malico.

Na upravi za obrambo starše pomirjajo

Ker je Uprava za obrambo Maribor v teh dneh prejela veliko telefonskih klicev zaskrbljenih staršev, ki se sprašujejo, kaj takšna seznanitev njihovih otrok z vojaško dolžnostjo pomeni v praksi, smo za pojasnila prosili Katjo Horvat, vodjo Uprave za obrambo Maribor. “Zaskrbljene starše obveščam, da dijakov ne bomo oblekli v vojaško uniformo, ampak jim bomo le predstavili plemenit poklic vojaka Slovenske vojske. Ponudili jim bomo možnost, da se v naslednjih letih preizkusijo kot vojaki ali vojakinje na vojaških taborih, v drugih oblikah sodelovanja, da opravijo 13-tedensko prostovoljno služenje vojaškega roka ali pa si pridobijo štipendijo Slovenske vojske. Vabim vse, da pogledate našo spletno stran postanivojak.si, kjer boste našli še veliko več uporabnih in zanimivih informacij.”