Lokalno

Zaradi prevezave tranzitnega vodovoda bo v več občinah motena dobava vode

Damjan Veršič, 27.06.23 ob 03:40

Mariborski vodovod prosi odjemalce za razumevanje in strpnost.

Zaradi prevezave tranzitnega vodovoda bo v več občinah motena dobava vode

Med Košaki in Počehovo so izvedli gradnjo novega tranzitnega vodovoda premera 500 milimetrov in opravili rekonstrukcijo pripadajoče prečrpalne postaje. Oboje je bilo potrebno zaradi premajhnih zmogljivosti dosedanje infrastrukture. Obstoječi tranzitni cevovod je bil namreč zgrajen v 70 letih, in to za takratno število prebivalcev. V zadnjih 50 letih se je število uporabnikov povečalo, cevovod pa ni bil le dotrajan, pač pa glede na število prebivalcev tudi ni več zadostoval potrebam. V okviru rekonstrukcije so povečali dimenzijo in pretočnost cevovodov za dobavo potrebnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode do uporabnikov. Občina Šentilj, vodilni partner projekta, je v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in ministrstvom za okolje in prostor izvedla vse postopke za pridobitev kohezijskih sredstev in sredstev iz državnega proračuna ter vse potrebne postopke za izbor izvajalcev.

Mariborski vodovod iz Skupine JHMB bo izvajal prevezave v noči s torka, 27. junija, na sredo, 28. junija, med 22. in predvidoma 6. uro zjutraj. Motnje bodo prisotne na širšem območju občin Lenart, Pesnica, Kungota, Šentilj, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Benedikt ter v Jurovskem Dolu. “Za izvedbo prevezav potrebujemo približno šest ur, zatem sledi še odzračevanje in izpiranje cevovodov. Zaradi narave vodooskrbnega sistema ne izključujemo možnosti podaljšanja motenj oziroma izpada iz nočnega tudi v dnevni čas,” so nam povedali v Mariborskem vodovodu.  V času motenj ali izpada podjetje prosi svoje odjemalce za razumevanje in strpnost. Ob tem jim priporoča, da po ponovni vzpostavitvi oskrbe pred prvo uporabo pitne vode opravijo izpiranje interne instalacije tako, da na vseh iztočnih mestih pustijo teči vodo tako dolgo, da se zbistri.