Od začetka leta 2020 sta bili v Mariboru in širši okolici zaprti dve pošti, in sicer 2109 Maribor in 2114 Maribor. V samem mestu Maribor kljub zaprtju teh dveh pošt še vedno posluje 12 pošt. Prav tako so od začetka leta 2020 v Mariboru in širši okolici vzpostavili novih 10 pogodbenih pošt. Trenutno posluje na območju Maribora in širše okolice 29 pogodbenih pošt.

“V letošnjem in prihodnjem letu niso predvidena zapiranja poštnih poslovalnic, tako da se število poštnih poslovalnic ne bo zmanjševalo, bomo pa vzpostavljali nekatere pogodbene pošte oziroma franšizne poslovalnice,” ob zgoraj navedenih podatkih dodajajo v Pošti Sloveniji.

Pri tem izpostavljajo, da vzpostavitev pogodbene pošte ne pomeni zaprtja poslovalnice, saj je v skladu z zakonom pogodbena pošta enakovredna oblika poslovalnice, tako kot ostale pošte.

Pogodbene pošte so del mreže

“Ne glede na to, ali poslovalnico upravlja Pošta Slovenije ali poslovni partner, je uporabnikom na voljo enako kakovostna poštna storitev. Pogodbene pošte so del poštne mreže Pošte Slovenije in v njih so na voljo poštne storitve, bančne storitve, storitve plačilnega prometa, prodaja blaga, ipd., obenem pa lahko uporabniki v poštni poslovalnici opravijo tudi storitve, ki jih podjetnik ponuja v okviru svoje dejavnosti. Pošta Slovenije s povezovanjem s poslovnimi partnerji in podjetniki ohranja prisotnost poštne poslovalnice v lokalnem okolju. V državah članicah Evropske unije pravzaprav vsi izvajalci poštnih storitev uporabljajo ta utečen poslovni model, delež franšiznih poslovalnic v evropskih državah pa presega 90 odstotkov.”

Trenutno imamo v Sloveniji 476 poštnih poslovalnic, od tega 281 pošt v upravljanju Pošte Slovenije, 170 pogodbenih pošt oziroma franšiznih poslovalnic in 25 premičnih pošt.

Nedavno je pošta na Partizanski ulici v Mariboru nehala poslovati ob sobotah. V Pošti Slovenije pojasnjujejo, da se spremenjenim življenjskim navadam uporabnikov poštnih storitev v sodobni družbi prilagajajo tudi z reorganizacijo odprtja poštnih poslovalnic.

Odločitev po analizah

“Za omenjene prilagoditve delovnih časov smo se odločili na podlagi opravljene večmesečne analize obstoječih delovnih časov pošt, dostavljenih pošiljk in števila opravljenih storitev na poštnih okencih. Po podatkih za letos je denimo na obravnavanih poštah pošiljko ob sobotah prevzel zelo majhen delež uporabnikov. Pri spremembah smo kot pomemben dejavnik upoštevali tudi humanizacijo delovnih mest zaposlenih. Od 1. oktobra so tako prilagojeni delovni časi na 68 poštah po Sloveniji. Večina teh pošt je med tednom odprta dlje časa, ob sobotah pa ne poslujejo.”

Da bi lahko stranke opravljale storitve tudi ob sobotah, je ob sobotah odprta po ena pošta v osmih večjih mestih v Sloveniji (Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto, Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Koper). “Na ta način lahko stranke tudi ob sobotah še naprej opravljajo storitve na večjih poštah po Sloveniji. V soboto ostajata odprti tudi dežurni pošti v Ljubljani in Mariboru, in sicer vse do 18.00. Stranke se ob tem vse pogosteje poslužujejo vpeljane mreže alternativnih prevzemno-oddajnih mest Pošte Slovenije, ki smo jo pred kratkim dodatno širili in sedaj obsega več kot 1.300 točk po vsej Sloveniji. Več kot polovica PS Paketomatov je nameščenih na območjih pošt, ki ob sobotah več ne poslujejo.”

Še naprej prilagajanje

Na vprašanje, kaj načrtujejo v prihodnje in ali bodo zmanjševali število poslovalnic in povečali obisk potujočih pošt, odgovarjajo, da bodo zaradi sprememb v okolju in spremenjenih življenjskih navad pri uporabnikih poštnih storitev tudi v prihodnje prilagajali svojo poštno mrežo poslovalnic.

“Prav tako bomo širili mrežo alternativnih prevzemno-oddajnih mest Pošte Slovenije. Danes se lahko pohvalimo, da imajo naši uporabniki na voljo največjo razvejano, dostopno in fleksibilno paketno mrežo v Sloveniji, ki smo jo pred kratkim dodatno širili (75 dodatnih paketomatov po Sloveniji) in sedaj obsega več kot 1.300 prevzemno–oddajnih mest po vsej Sloveniji (poštne poslovalnice, paketomati, paketniki, bencinski servisi, avtomatizirane enote za oddajo in sprejem pošiljk …). Glede na nameravane dodatne širitve se bomo približali 1.600 prevzemno–oddajnim mestom.”