Na četrtkovi seji mestnega sveta bodo mariborski svetniki med drugim odločali o zmanjševanju občinskih subvencij pri plačilu vrtca in podražitvah vrtčevskih programov. 

Cene programov mariborskih javnih vrtcev, ki so bile uveljavljene s 1. junijem 2023, so se v primerjavi s predhodnimi povišale za povprečno 38 odstotkov. Zaradi ublažitve pritiska dviga cen programov mariborskih javnih vrtcev na plačila staršev, je bila takrat sprejeta odločitev o postopnem povečanju plačil staršev, in sicer najprej za 18 odstotkov, čez nekaj mesecev oziroma postopoma pa ostanek. 

Postopno znižanje občinskih subvencij

Zato, da so dosegli dvig za 18 odstotkov in ne 38 odstotkov so povišali občinske subvencije. S tem predlogom pa te subvencije zdaj v predvidenih dveh korakih nižajo. Prvi znižanje subvencij je predvideno 1. septembra 2024, drugo pa 1. januarja 2025. S tem se vračajo na višino občinskih subvencij, ki so veljale pred lanskim letom. »Kljub znižanju teh občinskih subvencij bodo mariborska znižanja še vedno najvišja v Sloveniji in tudi plačila staršev po prvem januarju ostajajo med nižjimi med primerljivimi mestnimi občinami,« ob tem opozori Brigita Gajzer Pliberšek, vodja Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost. 

Z novim vrtčevskim letom bo tako za najmlajše otroke in starše od 2. do 6. dohodkovnega razreda subvencija padla iz 33 na 28 odstotkov, od 7. do 9. razreda pa iz 25 na 19 odstotkov. Za otroke vključene v programe 2. starostnega obdobja ali kombinirani oddelek pa iz 30 na 24 odstotkov, oziroma iz 21 na 15 odstotkov. Z novim koledarskim letom pa bo subvencija za najmlajše otroke in starše od 2. do 6. dohodkovnega razreda padla na 23 odstotkov, od 7. do 9. razreda pa na 14 odstotkov. 

Z zgoraj navedeno korekcijo dodatnih znižanj plačil staršev se bodo plačila staršev s 1. septembrom povišala za 7,5 do 8,6 odstotka, kar za družine z najnižjim dohodkom na družinskega čIana v prvem starostnem obdobju pomeni 3,53 evrov več na mesec in v drugem starostnem obdobju 3,19 evrov na mesec več. Od 1.1.2025 dalje pa se bodo povišala za 6,2 do 9,4 odstotkov, kar za družine z najnižjim dohodkom na družinskega čIana v prvem starostnem obdobju pomeni 3,54 evrov na mesec in v drugem starostnem obdobju 3,73 evrov več na mesec

Usklajevanje cen 

Drugo gradivo pa se nanaša na uskladitev cen z višino stroškov, ki so element cene programov vrtcev. »Kot je znano se je v začetku leta zvišala minimalna plača in pa drugi osebni prejemki, ki so vezani na minimalno plačo. S 1. junijem pa se za vse javne uslužbence dvigne izhodiščna plača zaradi lanskoletne inflacije. Poleg tega je prisotna tudi rast materialnih stroškov, predvsem zaradi rasti energentov,« osnove za dvig cen pojasnjuje Gajzer Pliberšek. 

Cene mariborskih vrtcev se posledično dvigujejo za 5,2 odstotka za programe prvega starostnega obdobja in 5,8 odstotka za programe drugega starostnega obdobja. To za starše pomeni mesečno 2,35 evra več za prvo starostno obdobje in 2,03 evra za programe drugega starostnega obdobja. »Ob tej korekciji naj povemo tudi, da plačila staršev ostajajo najnižja med primerljivimi mestnimi občinami,« pojasnjuje Gajzer Pliberšek in opozori, da so najranljivejši oziroma tisti z najnižjimi dohodki po predpisih socialnega varstva oproščeni plačila vrtcev.