S 1.3.2020 se poenoti pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov v vseh občinah, v katerih Snaga izvaja gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov, razen v Občini Miklavž na Dravskem polju, kjer je uveden sistem zbiranja vseh vrst odpadkov (mešani komunalni odpadki, papir in papirna embalaža, steklena embalaža, druga odpadna embalaža) izpred vrat gospodinjstev.

Tako se bo odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz črnih posod v občinah Pesnica, Kungota, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Starše po novem vršil na 3 tedne in ne več na 4 tedne, kot doslej, so sporočili iz mariborske Snage.

Na podlagi poenotenja pogostosti odvoza teh odpadkov se bo poenotila tudi cena ravnanja z odpadki v vseh občinah. Pogostost odvoza bioloških odpadkov in odpadne embalaže, zbrane v rumenih vrečah, ostaja nespremenjena.

Snaga tudi poudarja, da bodite pozorni na položnice, ki jih boste prejeli konec meseca s strani Snage, saj bo priložen nov koledar odvoza odpadkov, ki velja od 1.3.2020 naprej, pri čemer star koledar, ki ste ga uporabljali doslej, postane neveljaven.