Lani je bil v Mariboru zrak velikokrat onesnažen s prašnimi delci.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji zaradi onesnaženega zraka umre okoli 1500 ljudi na leto, kar je približno desetkrat več kot v prometnih nesrečah. Čeprav je trenutno zrak v naši okolici dokaj neproblematičen, pa podatki za minulo leto kažejo, da je bila vrednost prašnih delcev v Mariboru presežena velikokrat.

“Trenutno so za leto 2017 na voljo le nepreverjeni podatki, ki kažejo, da je bilo v letu 2017 na merilnem mestu Maribor Center 35 preseganj mejne dnevne vrednosti 50 ug/m3 za delce PM10. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne dnevne vrednosti. Onesnaženosti zraka z delci PM10 v Mariboru več let ostaja na isti ravni in ni opaziti trenda v nobeno smer,” je pojasnil Andrej Vuga, predstavnik za odnose z javnostmi pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Neučinkoviti stari kotli

Napoved verjetnosti za preseganje mejne vrednosti je pričel ARSO izdajati z začetkom leta 2014. Pripravljajo jo za območja Maribora, Celja, Kranja, Novega mesta, Murske Sobote, Trbovelj, Zagorja in Hrastnika. Za ta območja je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka.

Vir grafa: ARSO

Glavni vir delcev PM10 je sicer zgorevanje trdih goriv v gospodinjstvih in komercialnem sektorju, predvsem zaradi uporabe lesa v neučinkovitih starih kotlih na trdna goriva ali v drugih napravah z neoptimalnim zgorevanjem lesne biomase, beremo v poročilih ARSO. Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je sicer 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti. Podatke in aktualna opozorila lahko spremljate tukaj.