Z zagotovitvijo dodatnih prostorov za potrebe mariborske fakultete za zdravstvene vede se bodo po navedbah vlade vzpostavile dodatne površine za potrebe fakultete, s čimer se bo zagotovilo ustrezne prostorske in tehnične pogoje za kakovostno izvajanje študija. Mariborska fakulteta za zdravstvene vede je v študijskem letu 2021/2022 zaradi izkazanih potreb v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah na pobudo ministrstva za zdravje ter Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije povečala število vpisnih mest na dodiplomskem študijskem programu zdravstvena nega z 90 mest na 120 mest, so spomnili na vladi.

Z vzpostavitvijo dodatnih površin se bo povečal sprejem študentov

Tako kratkoročni kot dolgoročni načrti po navedbah vlade predvidevajo razširjen študijski program in povečan vpis študentov, zaradi česar je potreba po novih prostorih vedno večja.

Z vzpostavitvijo dodatnih površin se bo lahko povečal sprejem študentov in študentk in razpisovanje novih smeri, saj obstoječi prostori ne zadostujejo izvajanju in razvoju študijske in raziskovalne dejavnosti, so poudarili.

Vrednost projekta, ki se bo financiral s proračunskimi sredstvi ministrstva za zdravje na podlagi zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, znaša 12 milijonov evrov. Načrtovana je prizidava 1965 kvadratnih metrov površin in rekonstrukcija 1564 kvadratnih metrov površin osrednjega trakta z nakupom specialne opreme. S tem bo fakulteta pridobila potrebne površine za izvajanje študijskih programov za približno 310 študentov in 55 zaposlenih, so napovedali na vladi, poroča STA.