Težavam pri obnovi srednjega bazena v Pristanu ni videti konca. Ko so ga napolnili z vodo so ugotovili, da ne tesni, stene pa so plesnele in kondenzirale. V decembru so ugotovili povišano vsebnost vlage in klora, zato so srednji bazen izpraznili.

Mestna občina Maribor je 22. januarja 2020 zahtevala umik vloge za izdajo uporabnega dovoljenja, dokler ne bodo odpravljene nepravilnosti. Nadaljnja dela so zaenkrat ustavljena, dokler ne bodo prejeli rezultata analize celotne investicije.

Podžupan MO Maribor Samo Peter Medved je na današnji novinarski konferenci dejal: »Okoli 1,4 milijona evrov je bilo vloženih v sanacijo, ki svojega cilja ni dosegla. Če bo pregled projektne dokumentacije, ki jo je naročil izvajalec pokazal, da je objekt statično stabilen in da je možno pristopiti k sanaciji, bomo izvajalca pisno nemudoma pozvali k odpravi napak v garancijskem roku. Žal pa je zahteva v garancijskem delu izjemno nizka in znaša 34.500 evrov, kar pa zagotovo ne bo dovolj za sanacijo,« je povedal in dodal, da upa, da bo izvajalec odgovorno pristopil k sanaciji, saj je bilo škarje in platno v njegovih rokah.

»Kakršnekoli so ugotovitve niso dobre ne za uporabnike, ne za Športne objekte Maribor in ne za Mestno občino Maribor.«

»Pred nami je zelo draga sanacija«

Obstaja možnost, da bo revizija pokazala, da bazen ne bo mehansko ustrezal, v tem primeru bodo morali izdelati strokovno oceno nadaljnjih ukrepov. »Močno si želim, da se sanirati da. Prepričan sem, da tudi, če bi se ugotovilo, da je mehansko nestabilen, da se sanacija da izvesti. Konstrukcija bazena je na temeljih, pod ves bazen se da iti in videti. Težko si predstavljam, da bi bil rezultat takšen, da bi morali školjko odstraniti in začeti znova.«

V prihodnjih sedmih mescih imajo v planu izvedbo prezračevanja s klimatizacijo starega dela objekta, a le, če bo nadzor temu primeren. Medved je dejal, da bodo od izvajalca zahtevali odpravo pomanjkljivosti, skladno z zahtevami recenzenta. »Nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev in vodij del lahko pri pristojnih zbornicah sprožimo disciplinske postopke.« Priznal je, da je del krivde tudi na njihovi strani, a dodal, da je bila želja ena, čimprej odpreti bazen in ga predati v uporabo. Imeli so zagotovila, da dela potekajo v skladu z določili, a sedaj ugotavljajo, da temu ni bilo tako.

»Vseh zaključkov ne moremo dati vendar dovolj, da se javnost seznani v kakšnem stanju je investicija. Celotna investicija je bila vodena nestrokovno, naročili smo izvedbo notranje revizije vodene investicije.«

Letni izpad najmanj 100 tisočakov

Tako olimpijski, mali bazen in čofotalnik, kot pojasni direktor Športnih objektov Maribor Tadej Mežnar, obratujejo nemoteno. »Otvoritve smo se najbolj veselili zaradi rekreativnih plavalcev, vendar se žal ni izšlo. Največji problem glede na situacijo je, da gre za okoli 100.000 izpada na letnem nivoju,« pove Mežnar. Zagotavljajo, da v delu kjer potekajo plavalni tečaji za osnovnošolce, zagotavljajo prezračevanje. Da bi zagotovili nemoteno prezračevanje, bodo v najkrajšem času vzpostavili delovanje obstoječih klimatov, ki so bili med gradnjo prekinjeni.

Spomnimo…

Januarja 2018 je bilo na javnem razpisu za izvajalca del izbrano podjetje MarkoMark Noval, d.o.o. Pogodbena vrednost je znašala 464.485 evrov. Januarja leto kasneje so se dela začela in bi morala biti v 110 dneh od uvedbe v delo, zaključena. Pogodba je bila določena po sistemu »ključ v roke«, 30. maja je bil opravljen prevzem del.