Na vprašanje, zakaj študirati na Fakulteti za strojništvo, najbolje odgovorijo prav tisti, ki tam študirajo. Zato smo k deljenju izkušenj svojega študentskega življenja in dogajanja na FS UM povprašali študente tutorje ter prodekana za študentska vprašanja.

»Fakulteta za strojništvo UM je dobra izbira predvsem zaradi raznolikega in zanimivega izbora študijskih programov, ki študentom ponujajo veliko novega znanja. Študenti se lahko na fakulteti izučijo za profile dela, ki so na trgu vedno iskani, zato jim bo po opravljenem študiju na voljo veliko možnosti zaposlitve. Prav tako se lahko študentje odpravijo na izmenjave, saj ima fakulteta sklenjenih veliko partnerskih sporazumov z državami, kot so Češka, Avstrija, Nemčija, Španija, Portugalska, ipd,« pove Gorazd Stolec, tutor programa Gospodarsko inženirstvo in doda, da so tudi profesorji na FS UM dostopni, razumevajoči in predajo veliko novega znanja.

Razmere na trgu dela od prihajajočih generacij zahtevajo še posebno prilagodljivost in premišljeno izbiro svojega poklica, zato je prav Fakulteta za strojništvo odlična odskočna deska, ki pa svojim študentom ne ponuja le »golega« strojništva, ampak tudi »nestrojne« predmete, kot pove Gorazd, zato lahko vsak najde nekaj, kar mu najbolj leži.

Rešilna bilka študentov – tutorji

Študij pa lahko predvsem za bruce predstavlja pravo preizkušnjo, zato se lahko Fakulteta za strojništvo pohvali z zelo učinkovitim in prijaznim sistemom tutorstva. »Tutorji so osebe, katerih poslanstvo je pomagati ostalim študentom pri raznih težavah povezanih s študijem. Največ pomoči nudijo predvsem novim študentom – brucom- ki se prve mesece na fakulteti še ne znajdejo najbolje, hkrati pa jim tutorji lahko predstavljajo oporo v novem okolju, kar pomembno prispeva k dobremu počutju novega študenta in njegovi uspešni vključitvi na fakulteto. Seveda, pa so na voljo tudi ostalim študentom, ki se lahko na njih obrnejo z vprašanji glede izpitov, snovi, saj vsi vemo, da je lažje vprašati sovrstnika, kot profesorja. Tutorji prav tako organizirajo razna izobraževanja, druženja, predavanja in izmenjavo študijskega gradiva,« pojasni Stolec.

»Sam slogan naše fakultete ˝Inženirji soustvarjamo boljšo prihodnost˝, pove več kot  dovolj,« odločno poudari Klavdija Petelin, tutorka programa Tehniško varstvo okolja. »Je prava izbira, če se želiš v času študija spoprijeti z izzivi različnih težavnosti, če si željen novega znanja in informacij, če želiš stopiti stopničko višje od povprečja. Poleg študijskih  dejavnosti je še pester izbor ob študijskih dejavnosti, kjer vsak najde nekaj zase,« še doda.

»Na tutorje se lahko obrneš, ko imaš vprašanja o predmetih, profesorjih, učilnicah, projektih, praksi, izpitih, Erazmus in Ceepus izmenjavah.. in o študentskih zabavah v mestu Maribor,« še pripomni Anja Stajnko, tutorka študijskega programa Tehnologije tekstilnega oblikovanja. »Študentje nas lahko kontaktirajo preko e-mail naslova, nas obiščejo v času uradnih tutorskih ur ali pa se dogovorimo za individualni termin, kjer se vedno potrudimo, da skupaj s študentom rešimo problem,« doda Klavdija Petelin, tutorka programa Tehniško varstvo okolja.

Gorazd Stolec, tutor študijskega programa Gospodarsko inženirstvo z nami deli svojo izkušnjo študija. »Moja izkušnja na FS je zelo pozitivna, saj sem se v času svojega študija naučil veliko novega, spoznal veliko novih ljudi, predvsem pa dobil priložnost, da se odpravim v tujino in si tam naberem veliko novih izkušenj. Program mi je všeč predvsem zato, ker sem lahko izkusil tako ekonomske predmete kot strojne, kar mi je omogočilo večji obseg znanja in spoznavanja različnih področij, s tem pa sem pridobil tudi več kompetenc, ki mi bodo koristile na moji poklicni poti. Na fakulteti sem dobil priložnost aktivno sodelovati pri oblikovanju študijskega procesa, s tem, da sem se vključil v študentski svet s tem pa sem se naučil delovanja različnih organov fakultete in spoznal njeno ozadje.«

Naložba v prihodnost

Tudi Anja Stajnko, tutorka programa Tehnologije tekstilnega oblikovanja, meni, da je študij na FS UM naložba v prihodnost: »FS je zelo razvejana fakulteta, ki ponuja redne in izredne študijske programe na dodiplomskih univerzitetnih študijskih programih. Na rednem študijskem programu, lahko izbirate med univerzitetnim ali visoko šolskim študijskim programom. Prav tako ponuja podiplomske in doktorske študije. Zato je Fakulteta za strojništvo UM dobra izbira in jo z veseljem priporočam vsem , ki si želijo razgibano, ustvarjalno, raziskovalno, strokovno in kakovostno izobraževanje. Kljub vsemu zavedanju, je izbira študija velika življenjska odločitev, zato je potrebno temeljito predelati svoje želje, cilje, kaj bi rad počel,.. in prav Fakulteta za strojništvo UM ponuja število študijskih smeri, v katerih se bi zagotovo našli.«

»Meni, kot brucki na smeri Tehnologije tekstilnega oblikovanja sprva ni bilo najbolj lahko. Nove informacije so kar prihajale iz vseh smeri, spoznavali smo profesorje, ki so se sprva zdeli nedostopni, skupaj s sošolci iskali učilnice,… Nekaj časa sem potrebovala, da sem vse predelala in zdaj po treh letih študija na FS lahko rečem, da sem za sebe izbrala  »ta pravo « smer študija, ki ga z veseljem opravljam. Z voljo, pogumom in vztrajnostjo ob pomoči tutorjev, zaposlenih in študentov na FS lahko opraviš vse obveznosti, tudi tiste, za katere meniš, da so nedostopni,« pove Anja Stajnko, tutorka programa Tehnologije tekstilnega oblikovanja.

Formule, ekskurzije, pikniki …

Fakulteta za strojništvo UM pa ne ponuja le študija, saj za študente obstaja mnogo različnih aktivnosti. »Na fakulteti deluje več organizacij kot so Študentski svet, tutorji, Sekcija študentov strojništva, Formula Student, ki s svojimi projekti, ekskurzijami v znana podjetja, dodatnimi izobraževanji in ob študijskimi druženji, skrbijo za večjo povezanost in kolegialnost študentov – študentje tudi na tak način pridobijo neko praktično znanje in širijo svoja obzorja. Imamo tudi možnost študija v tujini preko programa Erasmus+, kjer lahko del predmetov opravimo v kateri izmed Evropskih držav,« pojasni Klavdija Petelin.

Prodekan za študentska vprašanja, Jani Humar, doda: »Na fakulteti je veliko obštudijskih dejavnosti, kot so študentski projekti, zabavni dogodki in druženja, dodatni tečaji in delavnice ter mnogi drugi. Zelo uspešna sta študentska projekta Aeronavtičnega društva Maribor, ki dosegata odlične uspehe v svetovnem merilu ter seveda Formula Student, ki prav tako dosega odlične rezultate ter je največji študentski projekt univerze v Mariboru. Poleg obštudijskih študentskih projektov, ki jih nudi fakulteta, organizirata Sekcija Študentov Strojništva in Študentski svet Fakultete za Strojništvo razne ekskurzije v podjetja po Sloveniji in Evropi. Študentski Svet FS s sodelovanjem s tutorji prav tako organizira razne dodatne tečaje, delavnice in poskrbi tudi za zabavo kot je brucovanje ter strojniški piknik.«

»Če bi še enkrat sedela v srednje šolskih klopeh in iskala fakulteto, ki bi bila primerna za mene, bi se ponovno odločila za Fakulteto za strojništvo in ponovno bi izbrala program Tehniško varstvo okolja. Bila je prava izbira, spoznala sem nove prijatelje, zadovoljna sem s študijskim procesom, sodelujem v različnih organizacijah in tako bogatim znanja, ki jih ne dobiš na predavanju. Všeč mi je, da se med seboj prepleta teoretično znanje s praktičnim in da nam je omogočen dostop do laboratorijev, kjer imajo profesorji vedno kaj zanimivega za pokazat,« svojo študijsko pot opiše Klavdija Petelin, tutorka programa Tehniško varstvo okolja.

Odprta vrata na trgu dela

Da je Fakulteta za strojništvo UM dobra izbira za študente, meni tudi Jani Humar, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za strojništvo: »En od glavnih razlogov zakaj je Fakulteta za strojništvo dobra izbira je vsekakor dobra zaposljivost diplomantov in magistrantov. FS nudi ogromno znanja, aplikativnih in teoretičnih znanj, ki vodijo v profesionalnost in razvijajo osebno rast.«

Jani Humar, prodekan za študentska vprašanja: »Moja izkušnja na FS je popolnoma pozitivna, na FS sem pridobil veliko praktičnih ter teoretičnih znanj, katera mi služijo v vsakdanjem življenju kot tudi pri strokovnem delu ter nadaljnji karieri.«

»Trenutno so diplomanti in magistrantni inženirskih ved najbolj iskan kader, kar pomeni da je po študiju odprtih ogromno možnosti, katere nudijo dodatne izzive ter osebno rast. Tega se zavedajo tudi profesorji, ki predvsem v zadnjih letnih prve in druge stopnje poskrbijo za obisk okoliških podjetij, ki nudijo možnost zaposlitve in kadrovske štipendije,« še pripomni Humar. Njegove besede potrdi tudi Urška Butolen, tutorka študijskega programa Gospodarsko inženirstvo: »Inženir je poklic prihodnosti. Inženirsko delo je ustvarjalno delo. Že v času študija je na fakulteti in tudi izven nje ogromno možnosti za sodelovanje z industrijo, kjer študentje svoje teoretično znanje tudi povežejo s prakso.«

Svojo izkušnjo podeli tudi Urška Butolen, tutorka študijskega programa Gospodarsko inženirstvo: »S študijem na FS sem zadovoljna, pridobila sem veliko znanja, predvsem pa se mi zdi pomembno, da sem imela priložnost sodelovati s številnimi podjetji, kot so Gorenje, Plastika Skaza, GKN Driveline in Logicdata. Eno leto sem preživela tudi na Erasmus izmenjavi, kjer sem razširila svoja obzorja in izboljšala znanje nemškega in angleškega jezika.«

Dobrodošla tudi dekleta

Urška poudari, da sodobne razmere v svetu v tehnične poklice vabijo tudi ženske, ki v teh dosegajo izjemne rezultate. »Predvsem bi želela vzpodbuditi dekleta, naj se odločajo za inženirske poklice, saj nas je še vedno zelo malo. Strojništvo je zelo raznoliko področje, ne gre le za težko industrijo, kar si marsikdo predstavlja, in ravno zaradi te raznolikosti je zame izredno zanimivo,« pripomni.

Kvaliteten študij, pristni odnosi

Tudi Jaka Perme, tutor študijskega programa Strojništvo, smer konstrukterstvo, poudari, da Fakulteta za strojništvo s tem programom svojim študentom omogoča obširen spekter različnih vsebin, s katerimi je mogoče priti do izvrstne zaposlitve. Jaka pove, da so profesorji na FS UM zelo dostopni, fakulteta pa ob kvalitetnih študijskih vsebinah ponuja tudi mnoge obštudijske dejavnosti, za katere se s sprotnim učenjem vedno najde čas. Kot pozitivno točko študija na FS UM Perme izpostavi še povezanost med študenti, ki je odlična podlaga za kasnejše inovacijske projekte ter bodočo zaposlitev.

»Če si v dvomih, ali je Fakulteta za strojništvo prava izbira zate, nas obišči na informativnih dnevih, ki bodo 14. in 15. 2. 2020, kjer bomo na razpolago z vsemi odgovori na vaša vprašanja,« zaključi tutorka Klavdija Petelin.