Odločitev, kam naprej, je pred vrati, letos pa bo slednja zaradi informativnih dnevov, ki bodo kot vse potekali na daljavo, še prav posebej zagonetna. Naj vam pomagamo in predstavimo prav posebno šolo na idilični mariborski lokaciji, ki že sama po sebi ponazarja, katera znanja lahko za šolskimi stenami (in pa precej tudi v naravi) pridobite – Biotehniška šola Maribor.

Prvi program, ki s širjenjem spletnih trendov, navdušenostjo nad sobnimi rastlinami, aranžmaji z evkaliptusom in notranjim oblikovanjem, ki mu ne sme manjkati prelep šopek, postaja vse bolj popularen, je cvetličarstvo. Program Cvetličarstva na Biotehniški šoli dijakom ponuja obilo praktičnih izkušenj, v katerih se naučijo izdelovati cvetlične vezave in dekoracije iz različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic, ki jih znajo oskrbovati in vzdrževati.

Več o programu Cvetličarstva najdeš na naslednji povezavi

Z znanjem, ki ga pridobijo med izobraževanjem, se lahko zaposlijo v cvetličarnah, vrtnih centrih in cvetličnih butikih, ob tem pa se lahko pohvalijo z obsežnim znanjem o pripravi in izdelavi aranžerskega materiala, pripravi in izdelavi aranžmajev ter šopkov, z znanjem s področij poročne in žalne floristike ter nasadkov. Nikakor se ne pozablja niti na danes precej pomemben ekološki vidik in pa na podjetniške, prodajne ter poslovne spretnosti. Se vidiš v cvetličarstvu? Bomo morda na socialnih omrežjih čez nekaj let opazovali prav tvoje cvetlične kreacije?

»Odločitev o nadaljnjem izobraževanju je pomemben življenjski mejnik. Dijaki in profesorji Biotehniške šole Maribor vam želimo predstaviti našo šolo in vam tako pomagati pri izbiri programa. Na Biotehniški šoli Maribor bomo v šolskem letu 2021/2022 vpisali naše bodoče dijake v triletna programa cvetličar ter mehanik kmetijskih in delovnih strojev, v štiriletne programe kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik in veterinarski tehnik ter program poklicno-tehniškega izobraževanja (3+2) kmetijsko-podjetniški tehnik. S skupnimi močmi si bomo prizadevali za odprto in prijazno šolo, ki bo posredovala znanje, s katerim bomo ustvarjali lepši jutri, s prizadevnostjo in ustvarjalnostjo pa nadaljevali bogato tradicijo, ki jo ima šola,« k vpisu povabi ravnatelj Biotehniške šole, Anton Kranjc, uni. dipl. ing.

Lokalno, domačo … Bodoči kmetovalci, dobrodošli na Biotehniški šoli!

Biotehniška šola Maribor pripravi tudi na poklice, ki so trenutno eni najbolj cenjenih. Če se ozreš po trgovinah in preučiš naše prehranske navade, kaj kmalu ugotoviš, kako zelo spoštujemo lokalno pridelano prehrano in kako pomembno mesto imajo v Sloveniji kmetje ter vsi, ki na kakršenkoli način prispevajo k dobrobiti slovenskih kmetij.

Eden od programov na Biotehniški šoli je tako tudi šolanje za Kmetijsko podjetniškega tehnika, ki traja štiri leta in dijakom ponudi znanje o načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju dela v rastlinski in živilski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih. Dijaki se lahko usposobijo za strokovno delo v poljedelski, živinorejski, sadjarski in vinogradniški predelavi, pridelavi in prodaji, pri tem pa jih šola usmerja tudi k sledenju trajnostnemu razvoju in sodobnim ekološkim trendom. O tem, kako vsestranski ter družbenokoristen je program, pa priča tudi nedavna nagrada, saj je v letu 2019/20 Naj dijak Slovenje postal Ivan Praznik, dijak programa Kmetijsko-podjetniški tehnik. Več o programu najdeš na naslednji povezavi. Program lahko v okviru sistema 3+2 kasneje tudi nadaljuješ.

Praktično delo in pridobivanje izkušenj na Biotehniški šoli

Dela na kmetiji si brez strojev in ostale kmetijske mehanizacije ne moremo predstavljati in če ste morda kdaj obiskali kmetijski sejem ali morda sejem kmetijske mehanizacije, veste, da popravila traktorjev, kombajnov in drugih nujnih potrebščin niso preprosta, ampak zahtevajo poznavalce z občutkom za tehniko. Takšne, kot jih izučijo na Biotehniški šoli v okviru programa Mehanik kmetijskih in delovnih strojev. Gre za sodoben, prenovljen program,  ki poleg kmetijske, gozdarske in vrtnarske mehanizacije – vključuje še sorodni, komunalno in gradbeno mehanizacijo. Dijak programa mehanik kmetijskih in delovnih strojev se praktično usposablja z delom v specializiranih delavnicah za popravilo kmetijskih, gradbenih in komunalnih strojev ali v vulkanizerskih delavnicah, podjetjih za izdelavo in montažo tehnološke opreme ter objektov v kmetijstvu in vrtnarstvu … Več o programu najdeš na naslednji povezavi.

V naravi in med živalmi

V sožitju z naravo pa je predvsem program Naravovarstveni tehnik, v katerem se dijaki naučijo prepoznavati vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor, vzdrževati naravno in kulturno krajino … Le spomnimo se skandiranja »Ni planeta B!« pred dvema letoma v okviru petkov za prihodnost, ki jih je spodbudila okoljska aktivistka, Greta Thunberg. Mladi naravovarstveni tehniki so lahko prav tisti, ki bodo s svojim znanjem o varovanju okolja, naravnih vrednotah, varstvu naravnih virov in zavarovanih območjih v Sloveniji poskrbeli, da bo naša prihodnost svetla … in zelena! Predstavitev programa si lahko ogledate tudi v oddaji Ljudje in zemlja na povezavi. P. S. Naj pripomnimo, da naravovarstvene tehnike čaka obilo poučnih strokovnih ekskurzij! Več o programu na naslednji povezavi.

Program Naravovarstva na Biotehniški šoli ponuja številne ekskurzije

Pa še en pomemben program ponuja Biotehniška šola, program, ki je med osnovnošolci gotovo eden bolj poznanih in program, ki ga je v mislih v otroštvu pretresel marsikdo od nas – Veterinarski tehnik. Program dijakom ponudi praktično znanje za pomoč veterinarjem, mladi pa se usposobijo za zdravljenje živali ter pridobijo znanja na področju reprodukcije, pri preventivnem cepljenju živali, pri kirurških posegih in diagnostičnih postopkih, odvzemanju vzorcev tkiv in brisov za izvajanje rutinskih laboratorijskih preiskav.

Praktični pouk bodočih Veterinarskih tehnikov poteka v sodobni šolski ambulanti

Prav tako se naučijo oskrbovati, negovati in vzrejati živali, varovati okolje ter zdravje ljudi in živali, uporabljati sodobno računalniško in informacijsko tehnologijo, uspešno komunicirati v poslovni situaciji in razvijati poslovno kulturo. Vseskozi pa negujejo in razvijajo pozitiven odnos do živali. Ne le to, ob veterinarsko-higienski službi se lahko zaposlijo še v proizvodnji živil živalskega izvora (mlekarne, klavnice, sirarne…), v laboratorijih, v živinorejskih obratih, v kmetijski proizvodnji in predelavi, na področju svetovanja, v trgovini z malimi živalmi, v inšpekcijskem nadzorstvu, v šolstvu in drugod. In najpomembneje, mlade veterinarske tehnike med šolanjem čaka obilo praktičnih izkušenj! Več o programu na naslednji povezavi.

Biotehniška šola-posestvo iz zraka