Županja Urška Repolusk pravi, da si prizadevajo za lepšo podobo trškega jedra Ruš. Zato so tudi objavili razpis za sofinanciranje obnove fasad in stavbnega pohištva. Z odzivom občanov niso zadovoljni, zato bodo sredstva za ta namen zagotovili tudi v prihodnjem letu.

S ciljem izboljšanja zunanje podobe središča Ruš je občina tudi letos objavila javni razpis za sofinanciranje obnove fasad in stavbnega pohištva v obcestnem delu naselbinskega spomenika, trškega jedra Ruš. To je po vrsti tretji javni razpis, s katerim je želela občina spodbuditi lastnike v delu naselbinskega spomenika k vzdrževanju stavb. Predhodna razpisa sta bila neuspešna, saj se nihče od lastnikov stavb ni odločil za obnovo, posledično se podoba nekdanjega trškega jedra ni izboljšala.

Projekti obnove so sofinancirani do 50 odstotkov

Z željo, da bi k obnovi pristopilo čim več lastnikov stavb, so v marcu o predvidenem razpisu obvestili vse lastnike stavb v obravnavanem območju. Razpis je bil odprt od 15. 4. do 30. 7. 2020. Na razpis bi se lahko prijavili lastniki stavb, ki bi obnovili vsaj tri strani fasade, vidne s ceste, lahko tudi zunanje stavbno pohištvo, skupna višina upravičenih stroškov pa bi morala znašati najmanj 3000 €. Projekti obnove so bili sofinancirani do 50 % upravičenih stroškov oz. do 5000 €.

Na razpis bi se lahko prijavili lastniki stavb, ki bi obnovili vsaj tri strani fasade, vidne s ceste, lahko tudi zunanje stavbno pohištvo, skupna višina upravičenih stroškov pa bi morala znašati najmanj 3000 €.

Na razpis sta prispeli dve vlogi. Eden od lastnikov je ob upoštevanju usmeritev Zavoda za varstvo kulturno dediščino Slovenije obnovo fasade že zaključil. »Upamo, da bo zgledno obnovljena stavba na Mariborski cesti spodbudila ostale lastnike k obnovi v naslednjem letu, ko bo občina ponovno izvedla javni razpis za sofinanciranje obnove objektov v središču Ruš,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Urška Repolusk: Nismo porabili toliko sredstev, kot smo želeli, da bi uredili center Ruš

Županja občine Ruše Urška Repolusk nam je ob tem še povedala, da so bili občani v zadnjih dveh letih sorazmerno slabo odzivni na ta razpis. »Nismo porabili toliko sredstev, kot smo želeli, da bi uredili center Ruš. Tako da bomo tudi v prihodnjem letu v proračunu namenili nekaj denarja za obnovo centra občine, torej za fasade in stavbno pohištvo. Upam, da bo podoba Ruš v nekaj letih takšna, kot si jo želimo.«

Nismo porabili toliko sredstev, kot smo želeli, da bi uredili center Ruš. Tako da bomo tudi v prihodnjem letu v proračunu namenili nekaj denarja za obnovo centra občine, torej za fasade in stavbno pohištvo. Upam, da bo podoba Ruš v nekaj letih takšna, kot si jo želimo.

Spomnimo, da je trenutno v ruški občini ena glavnih investicij obnova trga pred občinsko stavbo. “Sčistili smo drevesa, ki po arboristični oceni nimajo večje vrednosti. Zdaj čakamo, da zima mine, da bomo spomladi lahko začeli z izkopi in z realizacijo projekta.” Podrobneje o projektu lahko preberete v prispevku Začetek obnove ruškega osrednjega trga.
Ruška občina je sicer od 1. decembra naprej decembrsko razsvetljena. »Za razsvetljavo nismo namenili veliko sredstev, bomo pa nekaj denarja, ki bi ga porabili za prireditve, namenili za socialno šibke družine v občini,« je še zaključila ruška županja Urška Repolusk.