V Rušah so začeli z obnovo Trga vstaje, ki bo dobil novo podobo. Začasno so odstranili spominski plošči in spomenik. Promet je zaradi del speljan po Gimnazijski ulici.

Po predhodno pridobljenem gradbenem dovoljenju so v okviru obnove Trga vstaje v Rušah 12. novembra začeli s prvimi pripravljalnimi deli. Odstranili so določena drevesa skladno z arboristično oceno stanja in postavili varovalno ograjo. Začasno so odstranili spominski plošči in spomenik pred staro kaplanijo, ki bodo prestavljeni na ustreznejšo lokacijo trga.

Trg ne bo deležen le površinske obnove

Rekonstrukcija ne predvideva le površinske obnove trga. Preverili in po potrebi bodo prenovili obstoječo komunalno infrastrukturo, dogradili novo infrastrukturo glede na novi namen in potrebe na trgu.  Prav tako bodo izvedli nižanje terena na severni strani območja ob župnijskem objektu. »Teren se bo postopno dvigoval na obstoječo višino pločnika ob regionalni cesti. Predvideno je poenoteno tlakovanje obeh delov območja in zeleni otoki ob obstoječih velikih drevesih ter umestitev urbane opreme,« so pojasnili v ruški občinski upravi.

Teren se bo postopno dvigoval na obstoječo višino pločnika ob regionalni cesti. Predvideno je poenoteno tlakovanje obeh delov območja in zeleni otoki ob obstoječih velikih drevesih ter umestitev urbane opreme.

Ruška županja Urška Repolusk nam je pojasnila, da je ureditev trga potrebna v smislu celovite obnove osrednjega mestnega trga kraja. “Občani so željo po ureditvi izrazili v sklopu želja v okviru dokumenta »Vizija in Strategije Občine Ruše«, in sicer kot ureditev »dnevne sobe Ruš« in mesta za druženje”.

Trajalo je kakšno leto, da so pripravili vse potrebno za začetek obnove trga, ki je sicer ocenjena na 420 tisoč evrov. Z deli naj bi zaključili v sezoni 2021.

Občani so željo po ureditvi izrazili v sklopu želja v okviru dokumenta »Vizija in Strategije Občine Ruše«, in sicer kot ureditev »dnevne sobe Ruš« in mesta za druženje.

Zaradi neposredne bližine državne ceste bo v času izvajanja del promet speljan po Gimnazijski ulici. Promet v območju gradbišča ne bo mogoč, ves čas pa bo možna hoja po zavarovanih poteh ob stavbah.