Lokalno

V okolici Maribora bodo podrli najdaljši lipov drevored v Sloveniji

Damjan Veršič, 22.08.23 ob 11:39

V Pivoli v občini Hoče – Slivnica bodo podrta drevesa nadomestili z novimi in uredili tematsko in pohodno pot.

V okolici Maribora bodo podrli najdaljši lipov drevored v Sloveniji

Občane občine Hoče – Slivnica v teh dneh razburja namera vodstva občine, ki namerava posekati 222 dreves v znamenitem in najdaljšem lipovem drevoredu v Sloveniji, ki se nahaja v Pivoli, ob cesti iz Spodnjih Hoč proti gradu Hompoš. Gre za dvostranski drevored v dolžini 900 metrov, ki je bil po nekaterih virih zasajen pred letom 1824, s svojo dolžino in skupaj s kompleksom gradu pa gotovo predstavlja pomembno naravno in kulturno znamenitost. Začne se na vzhodu pri potoku ter zaključi v dveh krakih z mešanim nasadom hrušk in lip na zahodu.

Že v marčni številki občinskega glasila Utrinki lahko preberemo zapis o načrtovani pomladitvi lipovega drevoreda. Kot je zapisano, je v mesecu decembru 2022 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. “Po preučitvi razpisnih pogojev smo se odločili, da se na razpis prijavimo, in sicer s projektom »Ureditev tematske in pohodne poti ob lipovem drevoredu«. Namen projekta je ureditev tematske in pohodne poti ob lipovem drevoredu z zamenjavo in pomladitvijo dreves v samem drevoredu. Z izvedeno investicijo bomo zagotovili večjo varnost občanov in turistov, ki bodo uporabljali lipov drevored. Zraven tega pa je namen projekta oblikovati tudi turistično zanimive integralne turistične produkte, ki bi privabili še več turistov v občino,” so zapisali.

Občina: drevesa so poškodovana, delno odmrla in kot takšna potrebna zamenjave

Občina je bila na razpisu uspešna in bo prejela sofinancerska sredstva v višini 350.000 evrov, celoten projekt je ocenjen na več kot 600 tisoč evrov. Kot je sporočil župan dr. Marko Soršak, finančna  sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost in na kateremu se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz NOO.

Na občini nadalje pojasnjujejo, da so drevesa poškodovana, delno odmrla in kot takšna potrebna zamenjave. Po njihovih besedah je bila  junija 2021 izdelana strokovna obravnava dreves v drevoredu z analizo stanja, presojo morebitne obnove drevoreda, priprava izhodišč za projektiranje ob sočasni izvedbi pohodne in tematske poti ob lipovem drevoredu v Pivoli. Strokovno mnenje arborista svetovalca je izdelalo podjetje Nega dreves Arborist Tanja Grmovšek s.p.. “V drevoredni liniji lipovega drevoreda, ki preide v hruškov drevored, je 259 drevesnih lokacij. V času zadnjega terenskega dela je raslo 222 dreves, ohranjenih je bilo še 29 panjev. Zaradi velikih naklonov je občasno ob močnejšem deževju velik pretok vode po obstoječih jarkih, tudi vzdolž ceste (predvsem na južni strani) zaradi intenzivne obdelave kmetijskih površin in vožnje težke mehanizacije v območju korenin, zaradi ekspozicije in predvsem močnega osončenja južne vrste ter zaradi soljenja ceste so številna drevesa v slabem stanju ali pa so okužena s pol parazitom, belo omelo.”

Območje bodo urejali v dveh fazah

Glede na razgovore s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS in Zavoda RS za varstvo narave in na ugotovljeno stanje dreves v drevoredu, je bila s strani le-teh inštitucij in arboristke Tanje Grmovšek predlagana odstranitev drevoreda v celoti in nadomestna saditev na novih pozicijah (odmik od obstoječe ceste za cca. 1,5-2 metra v izogib obremenitvem dreves).

Vse bodo, kot so sporočili iz Občine Hoče – Slivnica, urejali v dveh fazah. V prvi fazi prenove bodo v celoti rušili severno stran lipovega drevoreda, izvedli mešano tematsko in pohodno pot, uredili vso potrebno infrastrukturo ter izvedli  (morebitno) popravilo delov cestišča ter ureditev odvodnjavanja. Ob tematski poti so načrtovana tri počivališča s klopmi in interpretativnimi elementi, na območju nadomestnih saditev se ustrezno pripravi rastišče in vegetacijsko plast, v celoti bodo izvedli nadomestno saditev severne strani drevoreda.

V drugi fazi prenove bodo rušili  južno stran lipovega drevoreda, pripravili rastišče na območju nadomestnih saditev, izvedli nadomestno saditev in definirali območje ekstenzivnega travnika ter način vzdrževanje površin.

In kaj obsega načrtovani projekt? “Glavni cilj naložbe je ureditev tematske in pohodne poti ob lipovem drevoredu z zamenjavo dreves v samem drevoredu. Namen projekta je ureditev nove tematske poti s tremi počivališči na treh lokacijah ob lipovem drevoredu z zamenjavo dreves v samem drevoredu. Pot bo povezovala Spodnje Hoče, Botanični vrt in grad Hompoš. Z izvedeno investicijo bo zagotovljena večja varnost občanov in turistov, ki uporabljajo lipov drevored kot eno od glavnih turističnih znamenitosti predmetnega območja. Zraven tega je namen projekta oblikovati turistično zanimive integralne turistične produkte, ki bodo privabili še več turistov v občino. Z izvedeno investicijo in pa oblikovanimi turističnimi produkti bo občina razbremenila večjo obremenitev določenih turističnih točk in tako povezala več turističnih znamenitosti kraja. Na ta način bo obiskovalcem in turistom ponujeno več turističnih zanimivosti in doživetij ter omogočena varnejša dostopnost do več turističnih točk občine, zmanjšanje obremenjenosti Botaničnega vrta Pivola, trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z obnovo lipovega drevoreda in izgradnjo tematske in pohodne poti, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture, omogočen hitrejši razvoj turistične dejavnosti v občini, zagotovitev boljših pogojev bivanja v smislu varovanja okolja, trajnostnih ukrepov, zelene infrastrukture in širjenje ponudbe kakovostnih storitev in doživetij turistov.”

Z deli naj bi začeli jeseni letos, celoten projekt mora biti zaključen do konca leta 2024.