Medtem ko Mestna občina Maribor še vedno išče družinskega zdravnika, ki bi imel ambulanto v Malečniku, je koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine odpovedala še zdravnica na Taboru. Mestni svet je soglašal z začetkom iskanja novega zdravnika, a vprašanje je, če ga bodo našli.

Odpoved stopi v veljavo marca 2024

Občina je podelila koncesijo zdravnici zasebnici Brigiti Šorli leta 2000, njena ambulanta se nahaja na Pupinovi ulici na Taboru. Konec septembra letos pa je zdravnica posredovala občini odpoved koncesijskega razmerja, ki stopa v veljavo konec marca 2024. Razlogi za zdravničino odločitev niso znani. Ker Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor nima kadrovskih možnosti za zapolnitev njenega mesta, bo občina poskušala poiskati novega koncesionarja.

Mestni svetniki so na seji ta teden soglašali z izvedbo razpisa za novega koncesionarja. Več mestnih svetnikov je sicer izrazilo obžalovanje, da te ambulante ne more prevzeti javni zdravstveni dom. “Nimamo veliko časa, da najdemo novega zdravnika, zato je treba pohiteti s postopki. V nobenem primeru pa si ne želimo zapletov, kakršnim smo priča v Malečniku,” je v razpravi dejal Franc Slavinec iz svetniške skupine SDS.

Zdravnica v Malečniku je prekinila koncesijsko razmerje konec januarja letos in po prvem objavljenem razpisu je občina podelila koncesijo zasebnemu medicinskemu centru Julius, a tudi ta ni našel zdravnika za ambulanto. Zato mu je občina odvzela koncesijo in objavila nov razpis, na katerega pa se nihče ni prijavil. Na občini napovedujejo ponovitev razpisa.

Koncesijo nameravajo v obeh primerih podeliti za 15 let.

STA