Mestna občina (MO) Maribor si prizadeva za aktivno preživljanje prostega časa na prostem za vse generacije, zato so pristopili k pomembnim investicijam za vzpostavitev in nadgradnjo javnih igral in prisluhnili potrebam občank in občanov za vzpostavitev površin, namenjenih rekreaciji.

Igrišča bodo na štirih lokacijah

Ob že urejenih 26 novih igriščih, načrtujejo vzpostavitev še štirih novih znotraj različnih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Igrala, ki so bila umaknjena iz Mestnega parka bodo tako umeščena na štiri lokacije v mestu, poleg igral bo nameščena tudi nova urbana oprema, kot so koši za smeti, klopi, stojala za kolesa in informacijske table.

Skupna vrednost urbane opreme za nova igrišča znaša 2.300 EUR.

Nova igrišča bodo na naslednjih lokacijah:

  • Macunova ulica, MČ Radvanje,
  • Ul. Frana Kovačiča, MČ Tabor,
  • KS Bresternica - pri stari šoli,
  • Center Gustav Šilih, MČ Tabor.

Otvoritev novih igrišč je previdena v juliju 2024.

Nadgradnja igrišč z vadbenimi napravami

Poleg vzpostavitve novih igrišč bodo tudi obstoječa deležna nekaj prenove. Na MO Maribor se zavedajo tudi pomena vključevanja starejših in gibalno oviranih v aktivno preživljanje prostega časa, zato so prisluhnili pobudam občank in občanov, ki so v sklopu participativnega proračuna izrazili želje za vzpostavitev gibalnih naprav na prostem.

Nadgradnja igrišč je predvidena na naslednjih lokacijah:

  • KS Bresternica (pri veslaškem klubu),
  • MČ Brezje,
  • KS Malečnik-Ruperče,
  • KS Pekre.

Skupna ocenjena vrednost nadgradnje igrišč znaša 89.000 EUR, od tega je 70.000 EUR že zagotovljenih v proračunu, prizadevajo si tudi za pridobitev donatorskih sredstev.

Vse do danes je bilo v Mariboru skupno vzpostavljenih že 26 javnih igrišč, MO Maribor pa si v dogovoru z osnovnimi šolami prizadeva, da bi bila vsa igrišča odprta tudi izven šolskih dejavnosti, saj bi tako prav vsem otrokom omogočili aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.

Skupna vrednost investicij znaša približno 750.000 evrov. Sredstva so bila pridobljena iz različnih virov, vključno z občinskim proračunom, donacijami in evropskimi sredstvi.