Elektro Maribor menjava električne števce. Kaj so razlogi za to in kdaj jim bomo vsi dobili, smo se neposredno obrnili na omenjeno podjetje. Kot so nam odgovorili, bo 1. marca 2024 stopil v veljavo nov tarifni sistem. Ta se nanaša samo na omrežnino. Uporabnik bo lahko svoj odjem prilagajal tako po moči kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval, so nam še povedali.

Glavne značilnosti novega tarifnega sistema so obračun, ki temelji na 15-minutnih vrednostih, uvedba dveh sezon, višje med novembrom in februarjem ter nižje med marcem in oktobrom, nadalje pet časovnih blokov in pa razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Spremembe, ki jih prinaša novi sistem, se nanašajo na vse uporabnike, tako na gospodinjstva kot na poslovne odjemalce.

Večina jih že ima

Za učinkovit prehod v nov sistem obračuna bo potrebno iz naprednih števcev ob običajnih obračunskih podatkih po obstoječih dveh tarifah pridobiti tudi podrobne četrt urne podatke o porabi. Da bo ta prehod čim lažji, letos na merilnih mestih intenzivno izvajamo razna dela. Eden od teh ukrepov je tudi zamenjava obstoječih pametnih števcev s pametnimi števci, ki omogočajo 15-minutne meritve. Velika večina uporabnikov omrežja (več kot 90 odstotkov) na območju Elektro Maribor že ima takšne števce. Preostalim odjemalcem bomo takšne števce namestili do konca leta 2024.

Na dodatno vprašanje, zakaj torej zamenjava, pri Elektro Maribor dodajajo, da že od leta 2005 gradijo napredni merilni sistem pri uporabnikih omrežja na nizki napetosti, pri katerih se moč ne meri. “Prvi cikel zamenjave vseh klasičnih elektromehanskih števcev z novimi elektronskimi z možnostjo daljinskega zajema podatkov smo uspešno zaključili v letu 2022. Ker je povprečna življenjska doba teh števcev 16 let, smo letos pričeli z zamenjavo najstarejših.”

Po njihovih besedah, je vsaka generacija naprednih oziroma pametnih števcev zmogljivejša od predhodne, saj so v vsaki naslednji generaciji vključene že novejše tehnologije, ki so postale cenovno dostopne. Današnji napredni števci so tako precej zmogljivejši od tistih, ki so jih nameščali pred leti.

“Letno menjujemo toliko števcev, ki jim v posameznem letu poteče predvidena življenjska doba, saj se s podaljševanjem uporabe preko predvidene življenjske dobe povečujejo tveganja. V naslednjem letu bomo poskušali zamenjati tudi vse tiste števce, ki še ne omogočajo shranjevanja 15 minutnih meritev. Tako bomo vsem uporabnikom omrežja Elektro Maribor omogočili prehod v nov sistem obračuna, ki ga prinaša nov Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.”

Kdaj torej bomo vsi imeli bolj pametne števce? “Vsakemu uporabniku omrežja bomo, glede na predvideno življenjsko dobo, v povprečju na 16 let zamenjali napredni števec z novim. Seveda vsem našim uporabnikom omrežja, ki jih je 225.000, ne moremo zamenjati števcev naenkrat, zato vsi uporabniki nikoli ne bodo imeli povsem enako zmogljivega naprednega števca. Seveda pa različni nameščeni števci izpolnjujejo vse zahteve iz področne zakonodaje.”