Vrhunec sezone študentskega dela je pred vrati, dijaki in študenti bodo počasi opravili še zadnje obveznosti, nato pa bodo mnogi svoj prosti čas izkoristili za poletni zaslužek in pridobivanje prvih kariernih izkušenj. V veselje mnogih pa trenutno stanje oziroma trendi na področju študentskega dela kažejo, da bo lahko za najbolj delavne zaslužek precej visok. 

Po podatkih e-Študentskega servisa se je v zadnjih dveh letih povprečna urna postavka za študentsko delo namreč povišala za približno 1,31 evra bruto na uro. To predstavlja 18-odstotno povečanje, kar je za dobrih pet odstotnih točk višje od inflacije. Trenutno povprečna urna postavka za študentsko delo znaša 8,44 evra bruto na uro, kar je 7,13 evrov neto na uro.

Na urne postavke poleg višjih življenjskih stroškov in boljših pogojev dela vpliva tudi dejstvo, da trenutno na trgu ponudba del presega povpraševanje mladih. »Glede na razmere na trgu dela imajo mladih danes več priložnosti pri izbiri dela kot generacije prej. Ponudba del presega povpraševanje, dijakov in študentov je vedno manj, manj pa imajo tudi časa za delo. Fokus so obrnili nase – delujejo po principu “Kaj je meni pomembno”, zato tudi študentska dela (lahko) izbirajo bolj strateško,« nam pojasnijo na e-Študentskemu servisu.

Ob tem je ključno omeniti, da se povečuje ponudba specifičnih del. Delodajalci iščejo šolajoče mlade predvsem za dela, ki so povezana s strokovnimi področji študija. Ti trendi kažejo na premik v ponudbi študentskega dela od splošnih k delom, ki ponujajo specifične izkušnje in kompetence, koristne za karierno rast, poudarjajo.

Visoke urne postavke tudi v gostinstvu in turizmu

Poučevanje in inštrukcije so plačane od 15 evrov bruto na uro, vaditelji, trenerji plavanja, računalničarji in programerji pa zaslužijo od 14 evrov bruto na uro. Sledijo še posamezne ponudbe, ki dosegajo nadpovprečna plačila kot je digitalni marketing 20 evrov bruto na uro, zdravstvena nega 17,43 evrov bruto na uro, snemanje, influencer od 14 evrov na uro bruto.

Prav tako so visoko plačana dela, kot je urejanje prostorov in okolice (18 evrov na uro bruto), ročna dela, ki so prav tako med bolje plačanimi (17 evrov bruto na uro), in urejanje družbenih omrežij (16 evrov bruto na uro), so sporočili.

Visoke urne postavke je zaslediti tudi v gostinstvu in turizmu, ki je panoga, ki se srečuje z največjim pomanjkanjem kadra. Hkrati pa je eno od študentskih del, za katerega se mladi ne odločajo radi. Med opravljenimi študentskimi deli je namreč zgolj sedem do osem odstotkov dela v gostinstvu in strežbi.

Kako pa je s študentskimi deli v Mariboru?

Mariborski trg študentskih del ne odstopa od slovenskega povprečja. Ponudba dijaških in študentskih del je namreč po podatkih Študentskega Servisa Maribor v porastu – največ je oglasov za dela v trgovinah, dela v strežbi in razna dela v proizvodnji.

»Dijaki iščejo predvsem enostavnejša dela, kot so pakiranje ali zlaganje na police v trgovinah . Dekleta zanimajo tudi razna dela v administraciji, fantje pa povprašujejo tudi po težjih fizičnih delih kot so selitve in delu v proizvodnji, saj podjetja za takšna dela večinoma ponujajo višje urne postavke. Študentje pa si najraje izbirajo dela, ki so povezana s smerjo njihovega izobraževanja, velikokrat se zgodi da jim po opravljenem študentskem delu ponudijo tudi redno zaposlitev,« nam pojasnijo in dodajo, da je zaenkrat povpraševanja s strani dijakov in študentov še malce manj, pričakujejo pa da se bo to povečalo z zaključkom šole.

Urne postavke pri oglasih del v Mariboru in okolici se začnejo z minimalno urno postavko 7,21 evra na uro (bruto). Najvišja – za vodenje delavnic robotike, pa znaša kar 25 evrov na uro (bruto). Najbolje plačana so sicer računalniška dela, promocije in fizično zahtevnejša dela.

Študentski servis Maribor vsem študentom in dijakom še svetuje, naj pred pričetkom dela posebno pozornost posvetijo dogovoru z delodajalcem glede urne postavke, delovnega časa ter drugih pomembnih podrobnosti. »Pred pričetkom dela je treba urediti napotnico za delo, kar je moč urediti tudi elektronsko ali preko telefona. V kolikor gre za mladoletne dijake naj bodo tudi pozorni na to, da za njih veljajo omejitve - prepoved nočnega dela, prodaja tobačnih izdelkov in podobno,« še opozorijo.