Lokalno

V Mariboru in okolici se s septembrom začne zbiranje nevarnih odpadkov

Uredništvo , 01.09.23 ob 10:49

Preverite, kje bo stala premična zbiralnica.

V Mariboru in okolici se s septembrom začne zbiranje nevarnih odpadkov

Premična zbiralnica za zbiranje nevarnih odpadkov prične svojo pot v septembru. Pripravite nevarne odpadke po skupinah in jih oddajte na premični zbiralnici, ko bo postavljena na lokacijah v vaši občini.

Me nevarne odpadke sodijo: stari akumulatorji, baterije, barve (laki, lepila, razredčila, topila, kisline, alkalije, kemikalije, fotokemikalije (do 25 l)), zdravila brez kartonske embalaže, motorna olja (do 10 l), odpadna jedilna olja, pršila, pesticidi (manjše količine vrtičkarjev), stara kozmetika, embalaža (onesnažena z nevarnimi snovmi), flurescentne cevi, varčne žarnice, injekcijske igle, termometri in drobna električna in elektronska oprema (telefoni, …).

Pri predaji je treba upoštevati sledeča plavila

Premična zbiralnica je namenjena le občanom občine, v kateri se nahaja. Pred oddajo nevarnih odpadkov je treba pokazati potrdilo o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (položnica Snage iz preteklega meseca oz. položnica upravnika stavbe) in osebni dokument, s katerim se uporabnik identificira.

Oddajanje nevarnih odpadkov je dopustno samo v času obratovanja zbiralnice.

Urnik postavitve premične zbiralnice po občinah

Urnik postavitve premične zbiralnice po občinah

Urnik postavitve premične zbiralnice po občinah

Odlaganje odpadkov izven obratovalnega časa pred zbiralnico je prepovedano. Pri oddaji odpadkov je treba upoštevati označbe na oddajnih mestih in navodila zaposlenega. “Zaposleni ni dolžan raztovarjati pripeljanih odpadkov, mora pa skrbeti za njihovo pravilno razvrščanje. V primeru, da odpadek ne sodi med nevarne odpadke oz. ni v skladu z navodili, zaposleni lahko zavrne njihov sprejem. Nevarni odpadki se sprejemajo samo ločeni po skupinah in v izvirni, jasno označeni embalaži, na kateri so nevarne snovi ustrezno označene,” so zapisali na spletni strani Snage.