Občinski svet v Lenartu je na četrtkovi 22. redni seji potrdil novo ceno vodarine za leto 2022. Pri tem ni sledil predlogu Mariborskega vodovoda, ki je ob upoštevanju predračunskih stroškov (nova cena električne energije) izračunal višjo ceno vodarine v višini 1,1495 €/m3, kar bi predstavljalo 37,48 odstotkov višjo ceno od sedaj veljavne, temveč je upošteval ceno, ki jo je oblikovala občinska uprava. Ta je na podlagi predložene novelacije elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2022, dopolnitve elaborata z dne 7. 6. 2022, in na podlagi podatkov iz poslovnega poročila Mariborskega vodovoda za leto 2021 utemeljila novo ceno vode, ki znaša 1,034815 €/m3 za leto 2022 in je za 22,637 % višja od sedaj veljavne (0,8438 evrov).

Kakšen je izračun nove cene vodarine?

Povprečna cena voda v letu 2021 je za celotni sistem znašala 0,757715 €/m3 (povzeto iz elaborata). “V tej ceni so upoštevane tudi subvencije k ceni vode, ki so jih občine pokrile za morebitne izgube z naslova vodarine v posamezni občini. K tej povprečni ceni vodarine iz leta 2021 pa prištejemo še novonastale stroške povišanja cene vode, zaradi povečanja cene električne energije, ki po izračunu Mariborskega vodovoda znaša za območje šestih občin v višini 0,2771 €/m3, kar skupaj predstavlja novo ceno za leto 2022 v višini 1,034815 €/m3,” nižje povišanje od tistega, ki ga je predlagal izvajalec, utemeljujejo v lenarški občinski upravi.

V spodnji tabeli je razvidno gibanje cene vodarine med občino Lenart (pri ostalih petih občinah Upravne enote Lenart je slika podobna) in Mestno občino Maribor:

Martin Breznik: Menim, da če smo v energetski krizi, se moramo temu primerno obnašati

“Odločitev smo na občinskem svetu sprejeli soglasno, prav tako v odboru za komunalno infrastrukturo. Prepričani smo, da ni nobenega temelja, da bi morala Upravna enota Lenart za vodo plačevati 1,14 evra. S poslovnega poročila smo sami izračunali, da podražitev elektrike pomeni višjo ceno vode v višini 1.04 evra za kubični meter. Menim, da če smo v energetski krizi, se moramo temu primerno obnašati. Mariborski vodovod ima zagotovo tudi druge rezerve, ne le sorazmerni dvig cene. S poslovnega poročila je razvidno, da je skupaj 75 odstotkov električne energije porabljene na črpališčih in za bogatenje vode, na transportu pa le 25 odstotkov, zato je razkorak med Mestno občino Maribor in nami vedno bolj nerazumljiv. Izračun iz povprečnih cen je pokazal ceno vode, ki smo jo v četrtek na občinskem svetu potrdili, in že vključuje višje cene elektrike” nam je pojasnil Martin Breznik, direktor lenarške občinske uprave.

Vodohran v Lenartu

Ker bodo nove cene vodarine začele veljati predvidoma s 1. 7. 2022, bo stroške povišanja cene električne energije za mesec junij 2022 prevzel Mariborski vodovod. Višina omrežnine se ne spreminja in velja takšna kot doslej.