Občinski svet v Cerkvenjaku se je pred dnevi sestal na 2. redni seji v novem sklicu. Župan Marjan Žmavc je svetnike seznanil, da bo funkcijo župana v naslednjih štirih letih opravljal poklicno, za podžupana je imenoval Franca Zorka. V Nadzorni odbor Občine Cerkvenjak so imenovali Simono Firbas (iz Cogetincev), Valerijo Rodošek in Barbaro Pavlas. Člani Statutarno pravne komisije so Denis Ploj (predsednik), Simona Firbas (iz Stanetincev) in Franc Zorko.

Za investicije prihodnje leto slab milijon evrov

Osrednja točka seje je bila druga obravnava občinskega proračuna za leto 2023. Dokument je v prvem branju potrdil še občinski svet v prejšnjem mandatu, v drugo pa soglasno svetniki v novem sklicu. Zaradi višje povprečnine in finančne izravnave občini Cerkvenjak pripada približno 90.000 evrov več sredstev. Proračunski prihodki za leto 2023 znašajo 2 milijona 416 tisoč 497 evrov, odhodki, 2 milijona 526 tisoč 741 evrov, razliko predstavlja zadolževanje, ki je potrebno zaradi nakupa prostorov za lekarno. Nekaj manj kot milijon evrov prihodnje leto v Cerkvenjaku namenjajo za investicije.

Eden večjih načrtovanih projektov v Cerkvenjaku je dograditev vrtca (dodatne štiri oddelke), za kar je občina že pridobila gradbeno dovoljenje. Od Župnije sv. Antona bodo odkupili zemljišče, ki bo namenjeno razširitvi parkirišča, za manjšo enoto doma starejših in morebitno dozidavo zdravstvenega doma. Drugi del zemljišča bo odkupilo podjetje Juven iz Benedikta z namenom gradnje dveh stanovanjskih stolpičev (dva krat po 12 stanovanj). Z namenom pridobitve novih zazidalnih parcel za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter umeščanje javne infrastrukture dopolnjujejo občinski prostorski načrt. Na začasnem parkirišču, ki so ga v gramoziranem stanju uredili v centru Cerkvenjaka, bodo v letu 2024 uredili lokalno tržnico, prostor za parkiranje vozil bodo asfaltirali in dodali še polnilnice za električna vozila. V nastajajočem trgovsko-poslovnem objektu, ki ga gradi zasebni investitor, bo občina odkupila prostore, ki jih bo ponudila v najem zasebni lekarni Špringer iz Gornje Radgone. V drugi del objekta naj bi se preselila trgovina Mercator, zaživeli pa naj bi še nekateri drugi storitveni lokali. Med drugim bodo na tej lokaciji pridobili dodatnih 30 parkirnih prostorov.

Tudi v naslednjem mandatu bodo v Cerkvenjaku nadaljevali z urejanjem lokalnih cest in javnih poti, uredili jih bodo okoli 2,5 kilometra. V Župetincih se bodo lotili investicije v primarni vodovod, pokopališče bodo razširili s prostorom za raztros pepela. V športnem centru bodo v naslednjem letu uredili igrišče za odbojko na mivki, pripravljajo vse potrebno za pumptrack, za postavitev naprav za vadbo na prostem in ureditev prostora za rekreacijo najmlajših. Med dolgoročnimi načrti je ureditev razglednega stolpa na gasilskem domu. Idejno zasnovo zanj so že izdelali, zdaj so v fazi pridobivanja projektne dokumentacije. Ob tem so nekoliko povišali sofinanciranje občinskih društev, klubov in organizacij, ki jih je v kraju že 25, več sredstev namenjajo za šport in kmetijstvo, mladim podjetnikom pa zagotavljajo zagonska sredstva.

Leto, ki se izteka, je bilo uspešno

Župan Marjan Žmavc je na vprašanje, kakšno je bilo leto, ki se izteka, odgovoril: “Bilo je kar uspešno, je pa res, da so se nam določene investicije podražile. Kljub temu pa smo vse tisto, kar smo si v proračunu zastavili, tudi realizirali. Morda je bilo tudi zaradi volitev nekaj več investicij, vse pa v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu, pridobili smo sicer tudi nekaj državnega in evropskega denarja. Naredili smo precej na cestah, vodovodu, optiki, …”