Univerza v Mariboru je na današnji novinarski konferenci predstavila platformo INNOVUM, ki ima osrednji namen vzpostaviti celostni pristop pri oblikovanju inovacijsko-podjetniškega ekosistema v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Platforma INNOVUM bo zagotovila infrastrukturo za podporo znanstveno-raziskovalnim procesom, prenosu znanja in tehnologij ter razvojnemu preboju regije. Evropska komisija je potrdila platformo INNOVUM in zagotovila sredstva v višini 80 milijonov evrov za raziskovalno infrastrukturo ter 21 milijonov evrov za izobraževalno infrastrukturo. Dodatnih 25 milijonov evrov je bilo odobrenih za nabavo vrhunske raziskovalne opreme.

Izgradnja novih kampusov

Glavne investicije v raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo, ki bodo podprte s sredstvi, vključujejo izgradnjo kampusa Tehniških fakultet, kampusa na Koroški cesti, raziskovalnega centra za rastlinsko pridelavo, predelavo in biosistemsko inženirstvo, infrastrukture Fakultete za energetiko ter prostorov Fakultete za logistiko z Raziskovalnim centrom za logistiko.

Platforma INNOVUM je sestavljena iz treh stebrov. Prvi stebri vključuje zagotavljanje izobraženih kadrov za podporo raziskovalno-razvojnim projektom z visoko dodano vrednostjo. Drugi steber se osredotoča na odprt dostop do javne raziskovalne infrastrukture, vključno z gradnjo novih objektov in prilagoditvijo obstoječih zgradb fakultet. Tretji steber je namenjen inoviranju na področju visokih tehnologij in zagotavljanju podpore inovativnim posameznikom ter podjetjem pri komercializaciji znanja in tehnologij.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je ob tej priložnosti izpostavil: »Veseli in zadovoljni smo, da je po vseh naših naporih in proaktivnemu delovanju, tudi Evropska komisija, prepoznala pomembnost investicij, ki bodo pripomogle k razvoju regije. Tako kot na vseh področjih življenja je tudi tukaj najpomembneje tisto, kar že počnemo in ne tisto, česar še ne. Veliko doslej izvedenih investicij v raziskovalno opremo že prinaša nova znanja. Z  optimizmom zremo v prihodnost in se veselimo novih znanstvenih odkritij ter učinkovitejših načinov prenosa znanja v okolje. Univerza v Mariboru bo tako, kot ključna razvojna in izobraževalna institucija, podporo regiji samo še okrepila.«

Predstavili vrhunske raziskovalne dosežke

Raziskovalci so poudarili pomembnost platforme INNOVUM in predstavili nekaj vrhunskih raziskovalnih dosežkov. Izpostavili so, da fakulteta izvaja javni servis za raziskave ter izobražuje vrhunske kadre, ki prispevajo k razvoju kemije, inženirstva in farmacije v Sloveniji. Poudarjeno je tudi, da razvoj materialov igra ključno vlogo pri tehnološkem napredku družbe, zato je nujna prisotnost vrhunske opreme na fakultetah.