Nedavno je odjeknila dobra novica, ministrica za infrastrukturo je namreč sklenila, da v prihodnjih mesecih spremeni vinjetni režim mariborske hitre ceste. Ministrstvo je o razlagi odločitve in nadaljnjih korakih redkobesedno, Igor Jurišič, predsednik SMS – Zeleni Evrope pa v primeru neuresničenih obljub napoveduje ostrejše ukrepe.

Težka in dolgotrajna je kalvarija prizadevanja za ukinitev vinjet na odseku hitre ceste, ki pelje iz mesta proti pesniškemu rondoju, tam pa se priključi na avtocestni križ, a morda se z nedavno izjavo ministrice Alenke Bratušek vrh že vidi. Na svojem Twitter profilu je Alenka Bratušek 24. avgusta zapisala: »Na podlagi strokovnih argumentov in dejstev sem se odločila, da bom vladi predlagala izvzem hitre ceste v Mariboru iz vinjetnega sistema in to še letos.« Dodala je še, da pa bo moralo ministrstvo nekje najti 45 milijonov evrov, s katerimi bo cesto z Darsa prepisalo na državo.

Zakaj na mariborski hitri cesti ne bi smelo biti vinjet?

Mariborska vzhodna obvoznica ima z odsekom ceste, ki je predmet razprav, obstoječo vzporedno avtocesto, kar podpira argument, da je cesta trenutno neustrezno kategorizirana. Še več razlogov za nujno spremembo na H2 navedejo v Stranki mladih – Zeleni Evrope.

Da je neka cesta označena za hitro cesto, se mora po merilih za kategorizacijo javnih cest navezovati na avtoceste ali avtocestne sisteme sosednjih držav, povezovati središča regionalnega pomena, prav tako pa ob cesti take vrste ne sme obstajati vzporedna povezava. Jasno je, da mariborska hitra cesta proti pesniškemu rondoju ne ustreza naštetim kriterijem, česar se zavedajo tudi na ministrstvu.

Ministrstvo o lastništvu, Mariborčani o prekategorizaciji

Še nedolgo nazaj so na ministrstvu trdili, da se perečega problema, ki ga mariborska hitra cesta predstavlja, zavedajo, vendar nimajo potrebnih finančnih sredstev, s katerimi bi kupili omenjeno cesto. A lastništvo in prekategorizacija ceste nimata nič skupnega, sta na tiskovni konferenci 12. avgusta povedala podžupan MOM dr. Samo Peter Medved in predsednik Stranke mladih Jurišič. Prekategorizacija je nad lastništvom, je takrat dejal Jurišič.

»Namreč v primeru hitre ceste H2 ne gre za prošnjo Maribora, da bi pač naj nekdo Mariboru nekaj podaril, kar k Mariboru ne spada, ali ukinemo cestninjenje, ker si to pač mi želimo, ampak zato, ker je to zakonito,« je poudaril Igor Jurišič.

Časa za izpolnitev obljub celo preveč

Nedavno odločitev ministrice je komentiral tudi predsednik Stranke mladih Zeleni Evrope, Igor Jurišič: »Odgovor razumem kot logično posledico na poziv Stranke mladih Zeleni Evrope po zakoniti kategorizaciji. Sicer ne vem, zakaj za tako enostavno in logično spremembo uredbe potrebuje čas do konca leta, zato upam, da se bo to zgodilo že prej.«

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih Zeleni Evrope

Jurišič pove, da obstaja tudi alternativna pot: »Izrečeno lahko po sodni poti izpolnimo tudi brez ministrice, a verjetno bi na sodišču potrebovali več časa, rešitev po sodni poti pa bi imela precej hujše posledice za državo.« Če pa Bratuškova svojih obljub ne bo izpolnila in prekategorizacije H2 izvedla še pred koncem leta, odhod na sodišče ostaja edina rešitev.

Poziv predsedniku Vlade, naj pouči ministrico

V Stranki mladih Zeleni Evrope so v avgustu predsedniku vlade poslali prijazno prošnjo, s katero so ga pozvali, naj tudi sam poskusi ministrici razložiti, da uskladitev kategorije H2 v skladu z lastno uredbo ni neposredno povezana z lastništvom ceste. »Srčno upam, da bo ministrica končno sprejela neizpodbitno dejstvo, da je zakonita kategorizacija ceste H2 nujna in da je ne more pogojevati z lastništvom,« zaključi Jurišič in doda: »Očitno gre za nerazumevanje uredbe. Kategorizacija ceste H2 kot hitre ceste zgolj zaradi dejstva, ker je v lastništvu DARS je približno takšen nesmisel, kot da bi bila voda Zala obdavčena in označena kot alkoholna pijača, samo zato, ker jo polnijo v pivovarni.«

Cilj: brez vinjet

Stranka mladih Zeleni Evrope zahteva zgolj to, da Ministrstvo za infrastrukturo spoštuje lastne predpise. »Kdo je lastnik ceste za Mariborčane in ostalo lokalno prebivalstvo ni pomembno. Pomembno je, da H2 ni cestninska cesta,« komentira Jurišič. Če bo ministrstvo hkrati s prekategorizacijo spremenilo tudi lastništvo, za Stranko ni pomembno, saj kot povedo: »Srčno upamo, da lastništva ne omenjajo zgolj kot izgovor za možno podaljšanje rešitve.«

»Do konca leta bomo budno spremljali postopke, v kolikor bi pa ugotovili, da ministrica ni bila iskrena, pa bomo prisiljeni rešiti neustrezno kategorizacijo s prekategorizacijo po sodni poti,« načrte za prihodnost opiše Igor Jurišič.

Mariborski Markovec

Med Mariborčani pa so se kot možen epilog dolgotrajnih in doslej brezplodnih razprav o ukinitvi vinjetnega sistema na H2 pojavile tudi radikalnejše odločitve. Eden od scenarijev predlaga mariborsko različico predora Markovec. Hipotetični primer bi pomenil, da bi zaradi vzdrževalnih razlogov zaprli vse lokalne ceste, ki vodijo v smeri Hoče-Pobrežje-Pesnica, nakar bili prisiljeni cesto nameniti v uporabo brez vinjet – tako nobena izjava o lastništvu ali drug izgovor ne bi bila dovolj prepričljiva. A Jurišič tovrstnih ukrepov ne vidi kot rešitev: »Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest je tako jasna, da tovrstne akcije niso potrebne, sploh, ker bi ohromile promet, kar bi bilo spet v škodo Maribora.«

Ministrstvo redkobesedno

Igor Jurišič povzame prizadevanja Stranke Mladih Zeleni Evrope: »Zelo žalostno je, koliko časa in energije moramo vložiti, da dosežemo, da bo Ministrstvo za infrastrukturo uskladilo kategorizacijo ceste v skladu z njihovimi lastnimi predpisi in kar bi bili dolžni storiti že pred desetletjem.«

In kako bo zgodbo nadaljevalo Ministrstvo za infrastrukturo? »Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi s prekategorizacijo omenjene ceste pripravlja ustrezno uredbo. Po uskladitvi s pristojnimi resorji, bo gradivo posredovano na Vlado RS v odločanje oziroma potrditev,« so sporočili.