Mestna občina Maribor in Stranka mladih – Zelena Evropa sta se odzvali na odgovor ministrice glede prekategorizacije mariborske hitre ceste v smeri pesniškega rondoja in napovedali odločne ukrepe.

Želje in pozivi k ukinitvi vinjet na odseku hitre ceste, ki pelje iz mesta proti pesniškemu rondoju, tam pa se priključi na avtocestni križ, so znani, a doslej na tem področju ni bilo neposrednih posegov. MOM in Stranka mladih zato v skladu s svojimi obljubami ostro postopata proti državi in ministrstvu ter zahtevata korenite spremembe.

Ker v Mariboru obstaja vzporedna avtocesta, je mariborska vzhodna obvoznica z odsekom ceste, ki dviga prah, trenutno povsem neustrezno kategorizirana, povesta tako dr. Samo Peter Medved, podžupan mariborske občine kot Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope, pritrjuje pa tudi ministrstvo za infrastrukturo.

»Prepričani smo, da bi ministrstvo za infrastrukturo moralo zelo aktivno oziroma bolj aktivno pristopiti k reševanju te problematike,« jasno poudari podžupan MOM, dr. Samo Peter Medved.

Da prekategorizacija hitre ceste ni le mariborska kaprica, kažejo tudi poslani argumenti Stranke mladih – Zeleni Evrope, ki opozarjajo, da je že v zapisanih zakonskih uredbah jasno, da vinjetni sistem na tej cesti ni ustrezen. Da je neka cesta označena za hitro cesto, se mora po merilih za kategorizacijo javnih cest navezovati na avtoceste ali avtocestne sisteme sosednjih držav, povezovati središča regionalnega pomena, prav tako pa ob cesti take vrste ne sme obstajati vzporedna povezava. Jasno je, da mariborska hitra cesta proti pesniškemu rondoju ne ustreza naštetim kriterijem, česar se zavedajo tudi na ministrstvu.

Igor Jurišič in dr. Samo Peter Medved

Čeprav je v odgovoru ministrstva jasno, da za problem vedo, povedo, da nimajo potrebnih 63 milijonov evrov – poraba take vsote za prevzem ceste bi po besedah ministrstva za infrastrukturo pomenila negospodarno ravnanje in tveganje neupravičene porabe proračunskega denarja. Pa vendar podžupan Medved in predsednik Stranke mladih Jurišič izpostavita, da lastništvo ceste ni povezano z njeno prekategorizacijo in da od ministrstva zahtevajo prekategorizacijo mariborske hitre ceste, ki mora biti prioriteta in stati nad vsemi vprašanji in problemi glede lastništva.

»Namreč v primeru hitre ceste H2 ne gre za prošnjo Maribora, da bi pač naj nekdo Mariboru nekaj podaril, kar k Mariboru ne spada, ali ukinemo cestninjenje, ker si to pač mi želimo, ampak zato, ker je to zakonito,« odločno izpostavi Igor Jurišič.

Jurišič še zbode izjavo ministrstva o tem, da nimajo potrebnega denarja, ter pove, da 63 milijonov evrov, ki bi jih morala država vložiti za eno od možnih rešitev problema, ni nič proti vsemu denarju, ki so ga v preteklih letih za vinjete ali, zaradi protizakonite kategorizacije, neupravičene kazni porabili vozniki.

»Torej to, kar zahtevamo je, da se spremeni uredba o kategorizaciji državnih cest in da se iz 4. člena izvzame H2, se jo ustrezno prekategorizira, preimenuje in se jo proda, na primer eden od naših predlogov je kot nadaljevanje ceste 430, torej glavne ceste drugega reda, ki povezuje Hoče z Bohovo, z Mariborom in kasneje s pesniškim rondojem,« bistvo navede Jurišič.

Problem mariborske hitre ceste ni občinski, ampak državni, zato tako MOM kot Stranka mladih zavračata očitke, da bi ukinitev vinjetnega sistema za ta odsek pomenila državljansko nepokorščino. Še več, kvečjemu gre za nepokorščino države same sebi, ironijo poudari Jurišič. In kaj bo naslednji korak? Predsedniku Vlade RS se bo poslalo pismo, v katerem bo poziv, naj ministrici za infrastrukturo razloži, kaj slednja dela narobe. Medved in Jurišič ob tem še enkrat poudarita, da lastništvo cest in njihova kategorizacija nista povezani, zato se konkretni spremembi ni mogoče izogniti le s pismi.

Če poziv ne bo zalegel, Stranka mladih obljublja še ostrejše ukrepe, morda tudi tožbo, čeprav na Mestni občini Maribor upajo, da to ne bo potrebno.

Podžupan MOM dr. Medved je pozval ministrstvo tudi, naj v proračunu za leto 2020 in 2021 več pozornosti nameni mariborski zahodni obvoznici, prav tako pa upa, da bosta tako sprejetje državnega prostorskega načrta kot sprejetje občinskega dva koraka, ki ju bo mogoče v prihodnosti uspešno uskladiti ter tako izvesti za Maribor in njegovo infrastrukturo potrebne ukrepe. Mariborska občina pa sicer že načrtuje obnovo nekaterih delov mesta, prenovila se bo Streliška cesta, prenove pa so potrebne še nekatere druge, omeni cesto med Fontano in HE Mariborski otok, cesto od Bresternice proti Gaju, podvoz Ledino, prometni režim v Dogošah in druge.

Odgovor ministrstva lahko preberete tudi v članku Ukinitev vinjetnega režima: Ministrstvo odgovarja.