Za pričetek izgradnje podvoza in vozlišča na Pragerskem, gre za 63 milijonov težko investicijo, je potrebno okoljevarstveno soglasje. Le-to je, kot poroča Radio Maribor, edini pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobivanje omenjenega dovoljenja pa traja že tri leta. Zato se pričetek del še ni izvedel.

»Naj pospešijo te postopke, saj se čas izteka«

Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar je, kot poroča Radio Maribor, vprašanja pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ponovno naslovil na pristojno ministrstvo. »Naj pospešijo te postopke, saj se čas izteka. Projekt je investicijsko naravnan, za gospodarski razvoj teh krajev izredno pomemben, hkrati pa se bo z njim občutno izboljšala kakovosti življenja Pragerčanov,« je dejal za prej omenjen vir.

»Naj pospešijo te postopke, saj se čas izteka. Projekt je investicijsko naravnan, za gospodarski razvoj teh krajev izredno pomemben, hkrati pa se bo z njim občutno izboljšala kakovosti življenja Pragerčanov.«

Pogodba z izvajalcem je podpisana, dela bi se lahko pričela, a na tem mestu je potrebno dodati, da v kolikor dovoljenje do septembra letos ne bo pridobljeno, ter se posledično ne bodo pričela dela, bo za projekt izgubljenih 40 milijonov evropskih sredstev iz finančne perspektive.

Dovoljenje naj bi bilo izdano do 15. maja

Kot še poroča Radio Maribor sta se na Agencijo RS za okolje, ki izdaja okoljevarstvena soglasja, obrnila predsednik Krajevne skupnosti Pragersko Matej Arnuš in bistriška poslanka v državnem zboru Karmen Furman. Za njih sta povedala, da sta od direktorja ARSA Iztoka Slatinška pridobila pisno zagotovilo, da bo dovoljenje izdano do 15. maja.