Rdeča nit pri izboru za razvojno najprodornejšo občino leta 2024 je bila prostorsko načrtovanje. Ta naziv in s tem nagrada Zlati kamen je šel v roke Murski Soboti, ki se je v finale uvrstila kot zmagovalka v regiji vzhodne Slovenije. Preostale tri zmagovalke so še Ribnica v jugovzhodni in osrednji Sloveniji, Slovenj Gradec v regiji od Koroške do Posavja ter Tržič v zahodni Sloveniji.

Za vseh 212 občin sta organizatorja tradicionalne konference Zlati kamen, podjetji Planet GV in SBR, pretresli merljive kazalnike, ki tvorijo sistem ISSO (informacijski sistem slovenskih občin). Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini. 

Kot smo poročali, so na širšem mariborskem območju zlate ISSO certifikate prejele občine Ruše, Maribor, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram in Starše. 

Srebrni ISSO certifikati Lovrencu na Pohorju, Pesnici, Cerkvenjaku, Selnici ob Dravi, Sveti Ani, Šentilju, Svetemu Juriju v Slovenskih goricah, Benediktu, Sveti Trojici in Svetemu Andražu 

Preverili smo še, kdo so prejemniki srebrnih ISSO certifikatov. Med njimi je občina Lovrenc na Pohorju, ki se je med 212 občinami uvrstila na 157. mesto. Najvišjo oceno je prejela na področju trga dela. 

[[image_1_article_64463]]

Občina Pesnica, prav tako prejemnica prestižne nagrade, je na 188. mestu med vsemi slovenskimi občinami. Najvišje je uvrščena na segmentu gospodarstvo.

[[image_2_article_64463]]

[[image_7_article_64463]]

170. mesto je dosegla občina Cerkvenjak. Na področju demografije je uvrščena na visoko 9. mesto. 

[[image_3_article_64463]]

Selnica ob Dravi, prav tako prejemnica srebrnega ISSO certifikata, je letos na 148. mestu med vsemi slovenskimi občinami. Najbolje se je odrezala na področju izobrazbe. 

[[image_4_article_64463]]

Občina Sveta Ana, uvrščena na 175. mesto med vsemi občinami v Sloveniji, je najvišje je uvrščena na področju življenjski standard. 

[[image_5_article_64463]]

Srebrni ISSO certifikat je prejela tudi občina Šentilj. Med vsemi občinami je uvrščena na 199. mesto, najbolje se je odrezala na segmentu učinkovitost. 

[[image_6_article_64463]]

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah je na 195. mestu med slovenskimi občinami, najboljše rezultate beleži na demografskem področju. 

[[image_8_article_64463]]

Srebrni ISSO certifkat so prejele tudi občine Benedikt, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah.