Med drugim načrtovana lakirnica in objekt za sestavljanje vozil v velikosti 66.000 kvadratnih metrov

 V občini Hoče-Slivnica začetek javne razgrnitve občinskega prostorskega načrta, v katerem je predvidena tudi vzpostavitev proizvodne cone. Na občini morebitne pripombe pričakujejo v roku meseca dni.

Imena Magna ni, proizvodni obrati so

Imena podjetja Magna, ki naj bi v proizvodni coni odprlo novi obrat in omogočilo nekaj tisoč zaposlitev, v planu ni zaslediti, so pa v njem med drugimi opredeljeni nekateri objekti in faznost njihove gradnje. V prvi fazi tako denimo lakirnica v velikosti 24.000 kvadratnih metrov, večje skladišče v višini 30 metrov in poslovna stavba. V drugi fazi je načrtovana gradnja objekta za izdelavo sestavnih delov velikosti okoli 3000 kvadratnih metrov, pa objekt za sestavljanje vozil velikosti 66.000 kvadratnih metrov. Tudi v tretji in četrti fazi so načrtovani podobni objekti istih dimenzij.

V januarja javna razprava

Hoški župan Marko Soršak bo v začetku januarja organiziral tudi javno obravnavo sprememb načrta. V teku pa je tudi iskanje nadomestnih zemljišč za kmetijsko dejavnost. »Se pregleduje točno stanje, ker zemlje ni toliko, kot jo kmetje želijo. Potrebno bo poiskati rešitev,« pravi Soršak, ki si želi, da bi vsa odprta vprašanja rešili z dogovorom. Je pa državni zbor medtem že sprejel zakon, ki omogoča tudi razlastitev lastnikov zemljišč.